از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

people’s choice awards /ستاره ها و فرش سرخ

جايزه انتخاب مردم كه از  سال 1975، به اين طرف بر اساس یک نظرسنجی ميان بيننده  ها انتخاب شده  وبراى محبوب ترین هنرمندان سينما ، تلویزیون و گروههای موسیقی تقديم ميشود  امسال نيز براى چهل سومين بارشب ١٨ جنورى  در تياترمایکروسافت شهر لس آنجلس امريكا به هنرمندان ادا شد . حرف روشن است كه ستاره ها براى اين رويداد خود را سر تا پا آراسته بودند امامنتقدان دنيا مود و فيشن به اين عقيده اندكه هر ستاره هم ذوق عالى در انتخاب لباس و آرايش ندارد. در اين محفل لباس جنيفر لو پس به عنوان زيباترين لباس و پيراهن يارا شاهدى به عنوان بد ذوق ترين لباس آن شب از طرف  منتقدان دنيا مود انتخاب شد

جنيفر لوپس ستاره مشهور موسيقى و سينما
پريانكا چوپرا ستاره باليود كه با سريال تلويزيونى امريكايى در هاليود خيلى مشهور شده و در هر رويداد سينمايى و تلويزيونى مهمان حتمى فرش سرخ است
پيراهن يارا شاهدى عنوان بدذوق ترين لباس شب را از آن خود كرد
لباس نارنجى جاى دوم زيباترين لباس شب را گرفت
سارا جيسيكا پاركر كه در هاليود لقب ايكون ستايل را دارد با پيراهن طلايى خود آنقدر مورد پسنددنيا مود قرار نگرفت
ستاره مشهور تلويزيون امريكا صوفيا ويرگارا مانند هميش با جايزه به خانه برگشت
در مورد اين پيراهن نظريه دنيا مود اين بود كه پرده خانه مادر كلان ها را پوشيده

سفيد زيبا و كاكه

لباس زيبايى ستايل ظريف ايليگانت

 

(Visited 923 times, 1 visits today)