از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Golden globe Awards زيباترين پيراهن هاى گولدن گلوب

شب يكشنبه تاريخ ٨ جنورى براى هفتاد سومين بار جايزه گولدن گلوب در شهر لاس انجلس امريكا به هنرپيشه هاى سينما هالييود داده شد . اين  جايزه سينمايى  كه بعد از جايزه اسكار يكى از مهم ترين جوايز سينما هالييود به شمار ميرود سال يكبار يك ماه قبل از برگذارى مراسم جايزه دهى اسكار برگذارى شده  و گفته ميشود هنرپيشه هاى كه اين جايزه را از خود ميكنند اكثر چانس خوب براى بدست آوردن جايزه اسكار را هم دارند

در اين شب لباس هاى هنرپيشه ها مانند هميش  چشم هاى همه را به طرف خود جذب مينمايد ، ديزاينر هاى مشهور براى هنرپيشه ها پيراهن ها و جواهرات قيمتى تحفه ميدهند تا در اين شب به تن نمايند چون اين حرف را يك راه بسيار  ساده براى تير نمودن اعلان برند يا مارك خود ميدانند.

پريانكا چوپرا با پيراهن طلايى
سفيد زيبا كاكه
جگرى پرك دار
سياه و كاكه
نتالى پورتمن با پيراهن باردار ى به رنگ تيلى

(Visited 941 times, 1 visits today)