زیبایی و مود

Miss universe 2017

إيريس ميترنر دختر ٢٤ ساله فرانسوى كه محصل طب دندان و مَس فرانسه فعلى است شب دوشنبه در شهر مانيلا پايتخت كشور فليپين از ميان ٨٥ دختر اشتراك كننده  از كشور هاى مختلف مَس يونيورس امسال انتخاب شد .در اين مسابقه دوشيزه از كشور هايتى مقام دوم و دختر سال كشور كولمبيا مقام سوم را از آن خود نمودن

البوم عكس ها و تاجگذارى مَس يونيورس

 

(Visited 751 times, 1 visits today)