از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Miss Universe 2018/ملكه زيبايى جهان

ديمى- ليى پيترس مودل  ٢٢ ساله از كشور افريقا جنوبي  روز يكشنبه  در شهر لاس ويگس ايالات متحده امريكا، لقب مس يونيورس يا ملكه زيبايى جهان   ٢٠١٨را از بين  دختران زيبا ٩٢ كشور جهان از آن خود نمود

مقام هاى دوم  و سوم ملكه زيبايى جهان به اشتراك  كننده گان كشور هاى كولمبيا و جمايكا رسيد

ديمى -لييى نيل- پيترس ، مس يونيورس جديد  تحصيلات خود را در رشته بزنس منجمنت ختم نموده ، مودل و در عين زمان  ورزشكار ماهر است كه چندين كورس  ورزشى و كورس هاى “دفاع از خود ” را براى دختران جوان  پيش ميبرد

مس يونويرس (دست چپ)، مس كولمبيا مقام دوم و مس جمايكا (دست راست) مقام سوم
لحظه تاجگذارى مس يونورس سال ٢١٠٨ از كشور افريقا جنوبي ديمى پتيرسن

 

ويديو تاجگذارى ملكه زيبايى جهان

(Visited 791 times, 1 visits today)