از هرچیزو ازهرجا

سحرمیخواست مانندانجلینا ژولی باشد اما .

 اینکه تعداد زیادی ازدختران و پسران جوان   آرزو دارند تا مانند ایدول خود باشند حرف تازه نیست، اما گاه گاهی واقعی وحشتناک و تکان دهنده است وقتی میبینیم که بعضی ها تا کدام سرحد برای برآورده شدن این آٰرزو خود پیش میروند .یکی ازآن های که پا از سرحد پیشتر گذاشته سحر تبر دختر ٢٩ ساله  ازکشورایران است که میخواست مانند ستاره هالییود انجلینا ژولی شود ولی بعد از ۵۰ عملیات جراحی پلاستیک سحر بیشتر به اجنه میماند تا به انجلینه  و بسيارى ها شباهت او را با قهرمان كارتونى “كرپس برايد يا عروس جسد ميبيند تا انجيلينا ژولى . این دختر جوان که تا۱۰ ماه قبل چهره طبيعى  و جذاب خود را داشت ، ازآغازسال تا حال باربارخود راعملیات نموده که از چندین بارعملیات بینی و لب ، بلند نمودن یا برجسته ساختن استخوان های گونه يا روى ، تغیر رنگ چشم از قهوه یی به آبی روشن میتوان نام برد. برعلاوه  سحر برای اینکه بیشتربه انجلینا ژولی شباهت پیدا کند آنقدر وزن خود را کاهش داده که فعلا  به ۴۰ کیلو گرام رسیده . وزنی که به تناسب قد اش از اندازه بیشتر کم وغیرصحی است واو را  مشابه  به یک اسکلیت با پوست نموده . با وجود آنکه هر انسان خودش اختیار خود و جسم خود را دارد ، اما این حرف خیلی نگران کننده وترسناک است که سحرتبربرای رسیدن به هدف اش که  شباهت داشتن  با انجلینا ژولی است تا چی سرحد پیش رفته وصورت وبدن خود را با این همه عملیات ها و کاهش دادن وزن تا چی اندازه  تخریب ،مختل کننده و وحشتناک نموده . این کار سحر دیگر کارعاقلانه نی بلکه  بیشتر به یک اختلال روانی  میماند. این حرف را از نظریات مردم در حساب انستاگرام سحرتبر که  فالور هایش در ظرف مدت بسیارکوتاه و درحالی که او  بیشتر از۳۰ عکس هم در حساب انستا خود پوست نکرده ، به  ۲۶۲ هزار نفر رسیده ،  با کمنت های مانند : اییییی چی بلا معاوم میشی،  چهره ات  به زومبی ها میماند ، از لاغری کم است بمری ، وی خدا بسیار وحشتناک ! ، عقل ات بجایش است ؟ یکبار برو نزد داکتر ! ، تو تکلیف روانی داری این کار تو نورمال نیست !و غیره مشاهده نمود

 

(Visited 2,090 times, 1 visits today)