از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Billboard women in music awards

Women of the year

 

يا بانو سال لقب كه امروز در مراسم بلبورد اواردس در لاس انجلس امريكا  به سلينا گومز داده شد .

البوم عكس ها از فرش سرخ

(Visited 490 times, 1 visits today)