دخترانه, زندگی خانوادگی

ده نكته كه میتواند به ساده گی هررابطه زناشوهری را از بین ببرد

 روان شناسان متخصص زنده گی خانواده گی و زناشویی این  ده نكته اساسی  را در سرد شدن و از بین رفتن رابطه زناشوهرى مقصر میدانند
١.حسادت
حس حسادت در رابطه ها نشانه از ترس است .این حس حسادت  به ما میگوید  كه : ما مربوط يگديگر ميشويم و من ميترسم تورا از دست بدهم ! اما حسادت زیاد در یک رابطه عاشقانه یا زناشویی یک اشتباه بسیار بزرگ به شمار میرود  ، چون ترس انسان را مجبور به كنترول نمودن  شریک زنده گی ونشان دادن قدرت و زورآزمایی مینماید  كه اين هردو  عمل عشق را سرد نموده  وحتی از بين ميبرد كوشش كنيد ريشه  اصلی این ترس را در خود و همسر تان  دريابيد كه دقيقا چى چيزى یا کدام عمل باعث بیدار نمودن این ترس از دست دادن  درشما میشود وياد بگيريد تا هنگام روبرو شدن با همچو حالات  با آرامی و بدون دلهره و جار و جنجال  پيش برويد
٢.  پلانگذاری و آرزو داشتن اولاد

بالا همین موضوع  پلان گذاری  فامیل و آوردن اولاد  رابطه هاى  بسیار زناشوهرى خراب شده وبه سردى گرایده . يك همسر آرزو آوردن  اولاد را در سر میپروراند در حالی که شريك زنده گى هنوز آماده اولاد دار شدن نيست وحرف  خیلی مهم که اکثر شوهران آن را فراموش میکنند این است که آوردن اولاد هاى پشت به پشت  خانم ها را نه تنها جسمی بلکه روحی هم ضيعف ميسازد. یک مادر بعد از یک ولادت حداقل دوسال ضرورت دارد تا بدن ، ارگانیزم  وجود او و تعادل هورمونی وجود اش دوباره به حالت اولی اش برگردد تا قادربه حمل  گرفتن دوباره باشد . خانم هنوز آماده طفل دوم نيست اما شوهر اصلی در این مورد نمی اندیشد و او را تحت فشار قرارمیدهد  تا طفل دوم بدنيا بيآ يد  که این عمل زن را عصبانی و پرخاش گر و ضعیف تر میسازد .و يا برعکس زن ميخواهد به هر حالت شد ه  طفل بدنيا بيآورد  اما شوهرنظر به مشکلات اقتصادى ، وظیفوی و یا هم  روحی هنوزآماده پدر شدن و یا پدر شدن دوباره نیست. آنچه كه در این حالت  كمك ميكند  همانا حرف زدن آزادانه و صادقانه با همديگردرمورد اولاد آوردن ، پلان های آینده ،خواهشات هردو   و پیدا نمودن یک راه حل در همان شروع  زنده گی مشترک تان  است . اگر میخواهید آینده تان خوشبخت وزنده گی تان  یک جنجال کمتر داشته باشد از همان آغاز پلان ها ، خواهشات ،امکانات و نکات مثبت و منفى  اولاد دار شدن و اولاد زیاد و کم  را با همديگر در ميان بگذاريد
٣. خيانت به همسر
داشتن یک رابطه عاشقانه  بعد از ازدواج ، اگرچه آن رابطه عاشقانه   رابطه جدی نه بلکه صرف یک خوشگذرانی هم باشد در اصل هميشه یک تصمیم عمدی  برخلاف همسرو زنده گی خوش و رابطه زناشويى است . درست است هیچ انسان بدون خطا نیست شاید باری  خطایی از شما سر بزند اما باور کنید  از خود خطا کرده  دورغ گفتن و صادق نبودن در مورد آن خطا (  خصوصی وقتی همسر از آن خبر میشود) درد  بیشتر دارد ورابطه زناشوهری یا دوستی را براى هميش از بين ميبرد. گاه گاهی اتفاق افتادن همچون یک اشتباه  امكان دارد  چشم هايتان را بازنماید و متوجه شوید  كه با این اشتباه شما زنده گى مشترك تان به طرف نابودى روان است .اول کوشش نکنید اینگونه اشتباه کنید و اگر هم اتفاق افتاد وهمسر تان هم ازاین اشتباه تان خبر شده صادقانه در باره آن  با همسر تان حرف بزنيد.  دروغ  گفتن اعتماد وباور همسر تان را بالا شما بلکل از بین میبرد  . و اگر شما  واقعى هم  از کرده تان پشيمان باشيد ديگر زنده گى تا آخير با بى اعتمادى و كنترول و بد خلقى پيش خواهد رفت

٤ سكس بیش از اندازه زیاد  و یا هم بیش از اندازه  کم
نظر سنجى تازه  در مورد سکس یا همخوابی درزنده گی زناشوهری  نشان ميدهد كه سكس در آغاززنده گی مشترک بیشتر بوده اما با مرور زمان به  ۲تا ٣ بار در هفته میرسد. این نظرسنجی همچنان میگوید که سکس بیشترا ز۲ تا ۳ بار در هفته  جفت ها را خوشبخترهم  نميسازد تا بالا همخوابی یا سکس بیشتر فکر نمود.  بهتر است در مورد چگونگی سکس فکر نمود چون اکثر سکس یکنواخت و بدون تنوع  باعث سرد شدن رابطه زناشوهری میشود. همراه با شريک زنده گى تان آزادانه و بدون شرم و پنهان نمودن  در باره آنچه در بستر  خوش دارید ومیخواهید  حرف بزنيد  شايد با دانستن خواهشات یکدیگر هردو بتوانید همديگر را در بستربیشترخوش و راضى ساخته و درسکس خسته کن  و یکنواخت تان  تنوع آورده باشید

٥ داشتن وقت  کم به یگدیگر

عشق يعنى : توبرایم از همه اولتر ومهمتر هستی !  و گذشاندن وقت بیشتر با همديگر ثبوت  اين حرف است چون با گذشتاندن وقت کافی با همدیگر يك پيوند عميق میان شما برقرار میگردد که از شما برای همیش  یک جفت میسازد . براى برقرار نمودن این پیوند شما به گذشتاندن لحظات تنها و خصوصی با همديگر ضرورت داريد . به خود ريتوال ها (= آیین ، رسم و رواج )های بسازيد كه تنها شما دو نفر با آن سر وكار داريد مثلا شب های پنجشنبه را برای فلم دیدن  با همدیگر اختصاص بدهید  و یا عصرهای چهار شنبه تنها با همدیگر بیرون بروید و و و .هرقدر بیشتر برای همسر وقت داشته باشید و در باره آينده و پلان هاى آینده  تان  با همدیگر حرف بزنيد همانقدر با هم نزدیک تر میشود

٦.  گفتگو کم  با همديگر
با گذشت زمان اکثرصحبت ها  بین زن و شوهر كوتاه تر، عادى و غیر شخصی ،  و بى احساس تر ميشوند   حرف های شخصی مانند  دوست دارم، همین لحظه به یادت هستم یا هرچی زودتر میخواهم خانه بیآیم و بیبینم ات وغیره دیگر تکرار نمیشوند نشان دادن علاقه و توجه به همدیگر کمتر میشود  اين كم شدن گفتگوو مكالمه  نشانه ازسرد شدن رابطه است كوشش كنيد براى گفتگو هميشه وقت براى همسر تان داشته باشيد همیشه با همسر تان راه صحبت را باز کنید  با همدیگر صمیمانه صحبت کنید و نگذارید آن طرز گفتگو که در آغاز زنده گی با همسر تان با همدیگر داشتین بلکل از بین برود گاه گاهی حتی در یک رابطه سه چهار ساله وبیشتر هم  خواندن پیامی مانند پشتت دق آوردیم یا همین لحظه به یادم آمدی و یا دوستت دارم یک معجزه برپا میکند

٧ خودخواهى
هر انسان در زنده گى خود  آرزو داشتن يك همسر مهربان و با توجه را دارد چی مرد چی زن  . انسان هاى خود خواه  كه همه چيز دنيا را  به كام  خود میخواهند وازهمه کس و همه چیز مهمتربرایشان خودشان هستند بزودی با  دلسردی همسر روبرو میشوند و علاقه همسر نسبت به آن ها از بین میرود . کوشش کنید از خود خواهی تان بکاهید و به همسرتان نشان بدهيد كه خوش بودن و راحت بودن همسر تان  در كنار شما  هم برايتان بسیار مهم است

٨ بى نظافتى
درست است كه انسان ها هميشه مانند روز هاى اول رابطه حوصله آراسته بودن  ٢٤ ساعته را ندارند وحتی هستند روز های  كه آنقدر تنبل میشویم که  حتی حوصله شستن دست و رو را هم نداریم.  این حرف قابل درک است اما صرف برای یک روز یا دو روز  نه برای هر روز! اگر بلكل از سلیقه و نظافت وآراسته نمودن خود  دست بكشید و هر روز با لباس های ناشسته ، غذا بو، رو و موی نا آرسته و یا شوهران  با ریش رسیده ولباس کثیف وپرعرق  در مقابل همسر تان نمايان شويد  اینکار تان معنى اين را دارد كه شريك زنده گى تان ديگر برايتان مهم نيست و شما دیگر علاقه به این رابطه ندارید .كوشش كنيد هنوز هم به شریک زنده گی تان جذاب نمايان شويد تا علاقه او نسبت به شما و رابطه تان کمتر نشود

 ٩ والدین
خانم ها از این که شوهر شان اول پسرمادر خود و بعد شوهرآنها  است و هر گپ  که شد عاجل آن را  با مادر خود در میان میگذارند بسیار ناراحت میشوند و برعکس  شوهران هم  از اینکه خانم شان  درهر گپ همیشه  اول از مادر خود مشوره ميگيرند بعد ازآنها نفرت دارند  ! اين عمل زن و شوهر نشان دهنده رابطه خوب آنها با مادر نه بلكه نشان دهنده اين عمل است كه ما هنوز كافى بزرگ نشديم تا خود ما مشكلات خود را حل بسازيم  ! حل نمودن مشكلات روزمره  زناشوهری بدون كمك والدين توسط خود زن و شوهر آن ها را بيشتر با هم يكجا ميسازد مداخله والدين در هر حرف خورد و بزرگ احساس *ما بودن *را در بين زن و شوهر از بين ميبرد کو شش کنید مشکلات تان را در قدم اول با همدیگر درمیان گذاشته با هم  حل نماید بدون انکه مانند اطفال کوچک به  دامن مادر چنگ بیندازید

١٠ اقتصاد و برخورد با پول

 داشتن دیدگاه مختلف در مورد مصرف  نمودن  پول در بين هر جفت وجود دارد یکی دست اش ایلا استا  اما همسرش برعکس خیلی اقتصادی با پول پیش میرود و درمورد  هر خرید دوبار فکرمیکند  تا بلاخره تصمیم خود رامیگیرد . دربسیاری از ممالك دنیا  سيستم ٢+ ١مروج است. خصوصی وقتی هردوشریک زنده گی کارمیکنند و درآمد دارند .این سیستم ۱+۲ قسمی است که هر شريك زنده گى يك حساب عليحده  به خود دارد و يك حساب مشترك هم براى خرچ خانه . یعنی همسر یک قسمت از معاش خود را برای ضرورت های  روزمره خود به خود نگاه میدارد وهررقم دلش خواست آن را خرچ میکند و یک قسمت را هم برای خرچ خانه بالا پول همسر میگذارد ودر مورد مصرف و خرچ این پول خانه همیشه با هم یکجا تصميم میگیرند. در اصل تصمیم گرفتن در مورد  مصرف های بزرگ  بدون مشوره یا خبر نمودن  همسر یکنوع بى احترامى و بى توجه يى در مقابل  همسر وشريك زنده گى است . در مورد خرید هاى بزرگ  هميشه با همديگرمشوره نماید و نظر يك ديگر را بشنويد ولو اگر همسر تان  در مورد مصرف نمودن پول تان هرگز چیزی هم نگوید با آن هم مشوره  نمودن نشانه ( ما بودن ) و احترام متقابل به همدیگراست .

منبع : روانشناسی  روابط زناشویی آلمان

(Visited 2,654 times, 1 visits today)