زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال رنگ های سال

در قسمت رنگ  سال ۲۰۱۸ ‌سرشار از رنگ های روشن و دلچسب است که در پهلو رنگ سال اولترا ویولیت یا بنفش« و به اصطلاح عامیانه بانجانی از روشن تا تیره آن » که مانند هرسال توسط شرکت پنتون اعلان شد ، رنگ سرخ روشن اناری ، گلابی تیره و روشن و رنگ سبزبا تون های مختلف آن رنگ، از ترند های سال به شمار میروند . برعلاوه ترکیب دادن رنگ سرخ با رنگ گلابی بعد از چند سال امسال دوباره مود شده

 

 

Trends 2018/ترند های سال کرتی پطلون یا دریشی

(Visited 595 times, 1 visits today)