از هرچیزو ازهرجا

Lux golden rose awards 2017

Lux golden rose awards

شب يكشنبه ممبى هند

اين جايزه هرسال براى زيباترين هاى بالييود ، بخاطر زيبايى ، ستايل ، شكوه و درخشش يا ” گلمر ” آنها كه در طول سال ها با زيبايى ظاهر ى و باطنى شخصيت هاى زيبا و مختلف را بروى پرده سينما بازى ميكنند و رد پاى از زيبايى خود براى چند نسل بعدى باقى ميگذارند داده ميشود

برنده هاى جايزه امسال “گلاب طلايى ” در كتگورى هاى مختلف ، كرينا كپور، كترينا كايف، ديپيكا پدكون،عاليه بهت جوهى چاوله و مدهورى ديكشيت بودند

(Visited 1,619 times, 1 visits today)