از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

تزريق لبان ترند دوستداشتنى ستاره ها

يكى از أيده آل هاى زيبايى امروز لبان پر و بزرگ و پنديده است  براى پر نمودن و بزرگ ساختن لب ها چند مواد مختلف وجود دارد كه به لبان ترزيق ميشود که هر کدام آن مزایا و معایب خود رادارند
چربو ذاتى
مزیت بزرگ چربی ذاتی كه از بدن خود انسان گرفته ميشود اين است كه او توسط بدن قابل  تحمل و بهتر گرفته ميشود تا مواد كيمياوى  و لب بعد از تزريق آن هيچ كدام حساسيت و الرژى از خود نشان نميدهد. اين چربو از روى شکم ، سورين ، ران و حتى باسن گرفته شده و قبل از تزريق اول در لابراتوار بالايش كار شده و چربو پاك  و خالص  ساخته ميشودو بعد توسط سوزن نازك به لبان پيچكارى ميشود
نقص اين روش اين است که چربی عمدتا به سرعت توسط بدن دوباره جذب ميشود بدينصورت اثر آن هم بسيار زود از بين ميرود

دوم  هيالورون

هیالورون نيز با یک سوزن نازک به لب تزریق می شود كه در نتیجه آن  حجم لب افزایش ميابد
هيالورونيك در بدن ما نيز وجود دارد و وظيفه آن  بستن يا يكجا جمع كردن ما ليكول هاى (آب )يا مايعات زير جلد است وقتى هيالورون به لب يا جلد تزريق ميشود مايعات همان قسمت را به طور يك كتله باهم جمع و بسته ميكند بطور كه جلد در مقابل فشار مقاومت پيدا نموده و بدين صورت پر و پنديده معلوم ميشود ،
جراحان زیبایی پلاستيكى از اين مواد در صاف ساختن چين و چروك رو و خط هاى فرورفتگی  دو طرف بينى  نيز استفاده ميكند . تزريق هردو مواد در مجموع ميان سه تا شش ماه اثر دارند  و بعد لبان دوباره به حالت اولى بر ميگردند .قيمت تزريق ها از صد شروع شده تا ٥٠٠ دالر ميباشند

دست چپ قبل از ترزيق لب دست راست بعد از ترزيق

(Visited 877 times, 1 visits today)