زیبایی و مود

Fur/ پوستين در دنيا مود

استفاده از پوست حيوانات مانند روباه ، سمور سنجاب ،خرگوش وغيره براى تهيه لباس كه در چند سال آخير دوباره در دنيا مود  و فيشن راه يافته هميشه جدال آميز و بحث برانگيز بوده و سال هاست سر وصدا اعضا گروه  گروه پيتا كه براى دفاع از حيوانات و يك محيط زيست سرسبز مبارزه ميكنند بيرون نموده

اين پوستين ها كه به هزاران دالر قيمت دارند علاقمندان خود را بيشتر ميان خانمان و آقايون سرمايه دار دارند آنهايى كه برايشان زنده گى يك حيوان بى گناه بيشتر از زنده گى لوكس خود شان ارزش ندارد. اما خوشبختانه بيشتر ديزاينر ها در آواخير تحت تاثير جامعه و مردم كه هر روز بيشتر بر ضد استفاده از پوست حيوانات كه به طور بى رحمانه براى يك توته پوست از بين ميروند قرار گرفته و بيشتر  از پوست هاى مصنوعى يا ساخته گى استفاده ميكنند و بدين ترتييب از كشته شدن بيشتر حيوانات بى گناه جلوگيرى مينمايند

 

(Visited 485 times, 1 visits today)