صحت و تندرستی

فواید میخک

bfpreis:C BSV;

  میخک از جمله یکی از بهترین انتی اکسیدن های طبیعی هست دانشمندان تحت یک مطالعه علمی ثبوت نموده اند که میخک متعلق به انتی اکسیدن های شناخته شده بوده و ادویه  مناسب برای تقویت سیستم دفاعی بدن میباشد  در این مطالعه پنج خواص ویژه انتی اکسیدن ها برسی شد که همه آنها درمواد تشکیل دهنده میخک هم دیده شد.  میخک محتوای زیاد فنلی که خواص انتی اکسیدنی , ضد التهابی  و ضد لخته شدن میباشد در خود دارد . این آنتی اکسیدان ها در میخک می تواند بدن و به ویژه غشای سلولی ما را در مقابل  رادیکال های آزاد (که تخریب سلول و التهاب های مختلف در بدن به و جود میاورند) محافظت نمایند.

میخک همچنان به عنوان مسکن و ضد درد هم استفاده شده میتواند وهمچنان خاصیت کرخت کننده  دارد طبیبان چینایی میخک را در قرن سوم پیش از عصر ما به شکل کرخت دهنده و ضد درد  تجویز میکردند .اما داکتران غرب هم گاهی اوقات میخک را به شکل مسکن و ضد درد خصوصی دندان دردی توصیه میکنند  به طور مثال میتوان یک یا دو دانه میخک را بالا دندانی که درد دا رد گذاشته و جوید و یا کنار همان دندان در دهن گذاشته  وتا موقع که میخک ها حل نشده در دهان نگاه داشت.

Gewuerznelke

میخک برای  بهتر ساختن اندام و برضد تکالیف جهازهاضمه

میخک میتواند اندام را بهتر بسازد چرا که مواد تشکیل دهنده میخک  جمع شدن آب در بدن را کاهش میدهد همچنین فعاليت دستگاه گوارش  (جهاز هاضمه ) را تنظیم نموده و حتی در دفع نمودن پرازیت های روده یی میتواند کمک شود اثر ضد میکروبی میخک در مبارزه طبیعیی با قارچ یا باکتریا نیزاستفاده می شود و پرزیت ها ناخواسته را دفع میسازد

روغن میخک عمدتا توسط عنصر اوژنول که برعلاوه خواص دیگر اش خاصیت ضد عفونی کننده وضد باکتریا هم دارد تعیین می شود. با توجه به این اثر ضد عفونی کننده قوی ازمیخک برضد التهابهای مختلف بدن حتی در ناحیه کلیه و مثانه استفاده شده می تواند.روغن میخک، در یک بررسی به عنوان یک دوا موثر علیه عفونت واژن  ( آله تناسلی خانمان)  کاندیدا شناخته شد همچنان در بررسی دیگر اثر روغن میخک در برابر یک نوع با کتریا جلدی که باعث  برآمدن  بخار های جلدی میشود مطالعه و به اثبات رسید و روغن میخک به عنوان یک سلاح طبیعی در برابر باکتری ناشی از بخاروبرضد  تب خال هم شناخته شد . میخک همچنان از بین برنده بوی بد دهن و تنفس بدبو شناخته شده  که در کریم های دندان و یا سایر وسایل بهداشت دهان از آن استفاده میشود. مواد تشکیل دهنده فعال ضد باکتری میخک باکتریا های فاسد کننده دهن را که  تشکیل دهنده همین تنفس بد هستن کاهش میدهد و در نتیجه تنفس را تازه و بهتر.میسازد.

میخک در مریضی شکر یا دیابیت
در برسی دیگری از سال ۲۰۰۵ دانشمندان به اثبات رساندن که  میخک می تواند در درمان مریضی شکر موثر باشد  یعنی دانشمندان دریافتن که مواد تشکیل دهنده میخک  مانند انسولین ژن های خاص را در سلول های جگر  تنظیم و به کارمیندازند

انسولین هورمونی است که مسئول جذب شکر (گلوکز) در سلول ها بدن و ذخیره نمودن شکر در سلول های جگری است. در مریضی شکر(دیابت ) سوخت و ساز شکر به  دو علت به درستی کار نمیکند, یا که انسولین به اندازه کافی توسط  پانقراس  تولید نمیشود  (دیابت نوع 1)   و یا سلول های بدن در مقابل انسولین مقاومت پیدا کرده اند( دیابت نوع ۲) .جستجو برای گیاهی که قادر به تنظیم متابولیسم شکر به جای انسولین باشد سال هاست جریان دارد دربرسی  سال ۲۰۰۵  مکانیسم انسولین مانندی که مواد تشکیل دهنده میخک  در جگربه راه میندازند  توانست تا حدی روشن و حل شود . موادهای تشکیل دهنده میخک ظاهرا قادر اند سوخت و ساز سلول های جگر راتحت تاثیر قرار دهند  تا آنها  شکر را جذب و ذخیره نمایند و چون انسولین هم دقیقی همین خصلت و اثر را بر سلول های جگر دارد ممکن است تا میخک هم به عنوان تنظیم .کننده طبیعی متابولیسم (سوخت و ساز) شکرخون در کنارانسولین و دوا های  مریضی شکر استفاده شود

(Visited 2,157 times, 1 visits today)