از هرچیزو ازهرجا, صحت و تندرستی

یک خانم بعد از حادثه ترافیکی زبان اش موی کشید

یک خانم بعد از یک حادثه ترافیکی در زبان اش مو کشید .اما چرا ؟

یک خانم در امریکا بعد از یک حادثه ترافیکی که هردو پایش در آن زخم شدید برداشته بود  به شفاخانه انتقال داده شد . دکتوران شفاخانه در کنار تداوی به او دوا انتی بیوتیک نیز دادند. یک هفته بعد از آغاز تداوی خانم از دلبدی شدید  و مزه بد دهن خود شکایت میکند، و وقتی دکتوران  یونیورستی واشنگتن در سان لویز امریکا دهن او را معاینه میکند متوجه می‌شوند که بروی زبان آن خانم یک قشر سیاه افتاده که مانند مو های تازه سر زده معلوم می‌شود  

 این یک مریضی به نام «موی زبان » است که اکثر توسط بی نظافتی ، درست برس نکردن و نشستن دندان و دهن ،  نوشیدن از اندازه زیاد قهوه و چای ، کشیدن سگرت و عوارض جانبی انتی بیوتیک پیدا می‌شود و در اصل موی واقعی نه بلکه نوک یا به اصطلاح مویک های «پاپیلای زبان *»  رنگ سیاه به خود می‌گیرد و گاه هم رنگ سفید، ‌یا زرد  (قسمی اگر دیده باشید  هنگام نوشیدن شیر اکثر سفید می‌شوند ) و این خانم در اثر گرفتن انتی بیوتیک غلط مبتلا به این مریضی شده بود وانتی بیوتیکی که برایش داده بودند تعادل باکتریایی فلور طبیعی دهن و‌زبان را برهم زده بود که در اثر آن نوک پرز های زبان رنگ سیاه به خود گرفته بودند  

نظر به گفته دکتوران« آکادمی طب اورال » امریکا تقریبا ۱۳ فیصد انسان ها در سن و سال های مختلف یکبار مبتلا به این مریضی شده و اما بیش‌تر مردان و بزرگ سالان در خطر مبتلا شدن به این مریضی قرار دارند. اگر چه این شکل مریضی خیلی تهوع آور است اما این مریضی مو زبان یک مریضی بی ضرر بوده و به جز دلبدی ،  مزه بد دهن و گاه گاه سوزش زبان که شاید در اثر قارچ ها باشند دیگر کدام تکلیفی با خود همراه ندارد . این سیاهی زبان با برس نمودن روزمره  زبان با  یک برس دندان پاک و غرغره نمودن با یک «آب کش کن ضد عفونی دهن » در ظرف سه تا چهار هفته دوباره از بین می‌رود اما در هر صورت باید یبکبار به داکتر مراجعه شود  چون گاه قارچ ها نیز می‌توانند در آنجا جابجا شوند. 

*پاپیلا زبان = یا به فارسی جوانه چشایی ساختمان های خاصی اند که سلولهای چشایی (ذایقه ) درون آنها قرار دارند. این ساختمانها عمدتاً روی زبان و کام نرم هستند.  (ساختمانهای کوچکی که به زبان، منظره موّاجی می‌دهند)

جوانه چشایی
(Visited 1,877 times, 1 visits today)