زیبایی و مود, صحت و تندرستی

مراقبت درست از جلد . چرا کریم های رو طوری که باید اثر نمیکنند؟

اکثر در جای کارم با خانمانی روبرو میشوم که شکایت دارند قیمتی ترین کریم های روی را خریده اند اما اثر و فاهده اش را نمیبینن و یا بعضی هم مشکل دیگر دارن مثلا میگویند این کریم یا مواد پاک کن را تازه خریدم و استفاده کردم اما رویم پر از بخارشد و یا هم رویم را با این کریم ضد لکه چرب میکنم اما فاهده نمیکند و اثراش راندیده ام اولین سوال که من همیشه از آنها میکنم این است شما پیش از این که از این کریم را به روی تان میزنید روی تان را چی رقم میشورید ؟چون تاثیر یک کریم بر جلد یک رابطه مستقیم با طرز شستشو و مراقبت از جلد دارد و مراقبت و نگهداری درست از جلد یک حرف خیلی جدی در پروگرام آرایش و بهداشتی روزمره خانمان وامروز حتی آقایون است این مراقبت درست یا نادرست موثر بودن یا نبودن کریم های را که استفاده میکنیم هم تحت نفوذ قرار میدهد .

 

مراقبت از جلد دارای سه مرحله است شستشو ، پاک کردن ، حفظ و نگهداری

شستشو

با شستشو، خاک، عرق، باکتریا، آرایش صورت ، کریم های روی و هر چیز دیگرکه در طول روز به روی و سطع جلد رو نشسته زدوده و پاک میشود ، که حداقل روز یکباربا یک مواد مناسب پاک کن و شستشو مانند مایع ها جیل ها یا قف های روشویی باید انجام داده شود و بعد ازاستفاده از مواد شستشو، رو با آب فراوان به طور کامل شسته شودتا باقی از مواد شستشو در رو نماند . اما نکته مهم در شستشو همانا شستن درست روی است چون اکثر آب خودش پر از ذرات منگ (نظر به منطقه و کشور منگ زیاد و کم ) میباشد این ریزه های کوچک منگ که به چشم دیده نمیشوند سوراخ های جلد را بند نموده و به این صورت هر قدرکریم هم که به رو بزنیم کریم به زیر جلد نرفته و به جای که باید برسد نمیرسد و این کریم زدن ما مانند آن است که روی یک دیوار یک قشراز سمت زده باشیم. واضع است که این نوع کریم زدن جایی را نمیگیرد .از اینرو بعد از شستن رونوبت به پاک کردن آن میرسدکه اینعمل پاک کردن برای کریم های روی خیلی مهم است.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????پاک کردن

به معنای پاک نمودن تمام روی با یک توته پنبه آغشته به آب رو( یک نوع مایعی که به نام تونیک روهم یاد میشود ) است . که این عمل منجر به پاک نمون روی از باقی مانده های مواد شستشوی و منگ آب در رو میشود به این ترتیب سوراخ های جلد دوباره باز شده جلد تازه و کاملان پاک میشود و سطح جلد پوش اسیدی طبیعی * خود را دوباره تنظیم میکند و آماده جذب نمودن کریم های رو میشود.

6537_0

حفظ و نگهداری

 یعنی استفاده از کریم های شب و روز سیروم ها ماسک ها و مساژ ها . درمتن بعدی  درباره اش مفصل تر .مینویسم 

 

مراقبت از پوست باید به شکل درست انجام بگیرد تا فلم محافظوی اسیدی *جلد را که توسط شستشواز بین رفته دویاره تمدید و نو بسازد یعنی مواد رو پاک کن ، کریم ها . مواد شستشو های درست و مناسب به جلد را باید انتخاب نمود . وظیفه این فلم محافظ که تمام پوست وجود ما به صورت طبیعی پوشانیده اینست تا هیچ مواد خارجی از بیرون به داخل جلد نفوذ نکرده وهمچنان برعکس آن رطوبت ذخیره شده در داخل پوست که جلد را صاف، جوان و تازه نشان میدهد به خارج تبخیر نکند . از آنجا که جلد روی ما از طرف شب ودر روز تحت تاثیرات مختلف میحط زیستی قرار دارد باید کریم های شب و روز هم مختلف انتخاب شود

نگهداری وقایوی جلد

مهمترین نکته نگهداری وقایوی از جلد استفاده کردن از کریم ضد آفتاب است چون قسمی که میدانیم اشعه های خورشید و نورآفتاب جلد را زود تر چملک و پیر و پر لکه میسازند و همچنان باعث سرطان جلد میشوند. در فصل زمستان برای محافظت از یخ زدن جلد که منجر به خشکی و ترقیده گی جلد میشود از کریم های بسیار چرب برای محفاظت مناسب در برابر سرما استفاده شود

 

متن بعدی  :  جلد های مختلف، استفاده درست از کریم های ضد چین و چروک ، ضد بخار و لکه .

 

فلم محافظوی اسیدی *  یک پوش بسیار نازک ، کمی اسیدی بر روی سطح پوست است که توسط غدد سباسه (غددچربی ) ترشح می شودو چون پی ایچ پوست ۴،۵تا ۶،۵ است از آنرو این وش یا فلم اسیدی میباش

(Visited 955 times, 1 visits today)