زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی

همبستر شدن (سکس)بعد از ولادت

همخوابی (سکس ) بعد از ولادت

شب های اول و حتی هفته های اول بعد از ولادت با پاین وبالا رفتن هورمون ها، گریان های نوزاد، استفراق پاک کردن و پمپرس تبدیل کردن و بلاخره بی خوابی سپری میشود در میان این همه جنجال چی کسی دیگر در مورد عشق بازی، لحظه های پرشور دو نفره و با هم بودن فکر می کند؟
بسیاری ها میگویند که برای همخوابی بعد از ولادت حداقل باید منتظر ختم شدن دوره زچه گی بود

زچه گی ترشح زخمی است که هنگام جدا شدن پلاسنتا* بعد از ولادت در رحم ایجاد میشود. بهبود یافتن این زخم در خانم ها متفاوت است و مدت ۴ تا ۸ هفته را در بر میگیرد و در این مدت بهداشتی و مراقب درست از رحم بسیار مهم است!

جریان زچه گی عفونی نیست! بنابراین در جریان زچه گی هم می توانید با کاندوم همخوابی داشته باشید اما با وجود این هم بسیاری از خانم ها هنگام سکس در دوره زچه گی خود را از نگاه فزیکی و یا روحی راحت احساس نمیکنند و نیاز به وقت دارند تا خود را دوباره آماده همخوابی بیابند

دلیل دیگر رابطه جنسی دیررس پس از ولادت ، آسیب های ناشی از ولادت است. مثلا اگر خانم بعد از ولادت کوک خورده باشد در این صورت می تواند همخوابی خیلی دردناک بوده ‌‌و به کوک ها و به بدن زن صدمه برساند و از اینرو منطقی است که روند بهبود یافتن کوک ها و‌بدن زن را با همخوابی و فشار آوردن قطع نشود و چندی دیگر هم حوصله و صبر نمود.
*اگر در این مورد سوالی دارید با داکتر متخصص نسایی ولادی خود صحبت کنید. *
هستند خانمهای که دقیقاً به دلیل آسیب دیدگی و‌صدمه رسیدن به بدن هنگام ولادت دچار مشکلات بزرگ و اساسی در سکس و رابطه جنسی پس از ولادت میشوند.

تغییرات هورمونی
بعد از گذشت سه ماه ، تمام زخم ها و صدمه های بعد از ولادت دیگر بهبود یافته و ترشحات ناخوشایند زچه گی نیز به پایان رسیده است ، از لحاظ تئوری همه علائم برای همخوابی دوباره مهیا شده اما در پرکتیک غالباً طور دیگری میشود. نوزاد تقریباً ۲۴ ساعت نیاز به توجه دارد. خصوصا برای مادران که شیر سینه میدهند. این کار تمام قدرت شان را میرباید و بی خوابی میکشند فکر نکنید که مادران که شیر خشک به طفل میدهند آرام‌تر هستند آنها نیز شب ها بیدار خوابی میکشند و خسته شده اند. و حال دیگر به دلیل های انسانی مانند خستگی ، بی حالی و مانده بودن و کم خوابی حوصله یی برای سکس ‌و همخوابی ندارند

نکات دیگر که مادران تازه ولادت نموده کمتر در آن باره حرف میزند مشکلاتی اند که در جریان سکس نمودن بارز میشوند !
به دلیل تغیر هورمون ها فلور واژن* نیز تغییر می کند و بسیاری از خانم ها با خشکی واژن روبرو می شوند.که همخوابی را ناخوشایند و درد آور میسازد این مشکل را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. با متخصص نسایی و ولادی خود صحبت کنید یا به بسیار سادگی هنگام سکس از جیل ها و کریم های مرطوب کننده استفاده کنید.
اولین تلاش ها می توانند کمی ناراحت کننده و یک تجربه “جدید” برایتان باشند. اما جرائت انجام دادن این کار را کنید. شما باید با بدن نو خود بعد از تغییراتی که در اثر ولادت فرزند تان پیدا نموده از سر آشنا شوید و آن را بشناسید.

شناسایی دوباره از بدن تان نیز نقش مهم در همخوابی با همسر تان بعد از ولادت و تغییرات وارد شده در بدن تان بازی می کند. شاید شما با تغییرات که در اندام ، و واژن * تان بعد از ولادت آمده خود را خوب احساس نمیکنید و فکر میکنید دیگر جذابیت تان را از دست دادید ! آیا می خواهید چیزی به شما بگویم؟ شما خیلی جذاب تر از قبل هستید! شما نور زنده گی را به یک انسان کوچک بخشیدید و مدت ۹ ماه بدن خود را با مشکلات ، توانایی و قدرت زیاد در اخیتار آن گذاشتید تا یک معجزه خدایی و یک زنده گی نو در آن ایجاد شود و رشد نماید حال به بدن خود به شکل متفاوت نگاه کنید: با خود فکر کنید بدن تان چه یک شهکاری را انجام داده است! شهکاری که هیچ مردی دنیا قادر به انجام دادن این شهکار نیست . بدن شما یک زنده گی نو به وجود آورده و هر خط افتاده به روی شکم تان و هر گرام گوشت اضافی در بدن تان ارزش آن را داشت تا بهترین تحفه زنده گی تان را امروز در آغوش تان بزرگ مینماید و اگر همسر تان از این تغییرات در بدن تان خوش نیست و ‌درک کرده نمیتواند مشکل او است نه از شما ! از این رو با بدن نو تان خیلی هم با اعتماد به نفس بالا پیش بروید و نگذارید بخاطر تغییرات که یک معجزه خدایی آن را به بدن تان وارد نموده شما خود را شرمنده احساس کنید و اعتماد به نفس تان کم شود برعکس افتخار نماید
با شریک زندگی خود در این مورد صحبت کنید و کوشش کنید دوباره آهسته و به آرامی به زنده گی جنسی زناشوهری تان برگردید بدون آنکه شما و یا همسر تان خود را ناراحت احساس نماید
نکته مهم : در دوران سینه دادن به نوزاد اگر پلان طفل دیگر را ندارید باید به فکر احتیاط باشید ، زیرا مادران که سینه میدهند نیز می توانند در جریان آن باردار شوند!

(Visited 3,937 times, 1 visits today)