مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٣٠ لالايى مادر

روز٣٠
نوزادان از شنيدن سروده هاى لالايى مادر و شنيدن آواز مادر خود خيلى لذت ميبرند . چون آواز مادر به نوزاد حس راحتى ‌و محفوظ  و در امن بودن و بلاخره آرامش ميبخشد. كوشش نمآيد تا هميشه هنگام خواب دادن نوزاد تان ، با صدا آرام ‌و ملايم آهسته  ‌‌پخش براى او لالايى بخوانيد. اما از شوردادن يا گاز دادن به شدت نوزاد خودارى نمايد. اين عمل در کنار آن كه نوزاد را وارخطا و راه گمک ميسازد امكان صدمه رساندن به اعضا  داخلى بدن او‌ نيز وجود دارد !  گاز دادن يا شور دادن نوزاد بايد بسيار آهسته و برابر به ريتم يا ساز لالايى تان باشد .

(Visited 351 times, 1 visits today)