زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹/پطلون

پطلون های امسال از تکه های افتاده ، با پاچه های کلان یا گشاد تر از سال گذشته اند ‌. کمربند پطلون «های ویست» یعنی مستقیم از کمر شروع شده و پاچه ها یا از اندازه دراز و یا هم تا بجلک پا وکوتاه تر می باشند .
یکی از ترند های مهم و تازه در میان پطلون ها،امسال پطلون های «کارگو »می باشد این پطلون ها از قسمت بالا بزرگ و در قسمت پاچه چسپ و لاشتک دارند و با جیب های کلان در دو طرف  بیشتر شبیه یونفورم کارگران بوده از همان خاطر نام کارگو (پطلون کار ) را به خود گرفته اند که با بالاتنه های چسپ و بوت های کلان و نیم ساق مانند بوت های «داک مارتینس » و یا «بایکر بوتس» پوشیده میشوند  
ترند دوم سال که در اصل سال گذشته شروع شده و اما امسال بیشتر به چشم میخورد، شورت های چسپ ‌‌تا سر عینک زانو و یا هم کوتاه تر که به نام پطلون های «بایسکل سواری» یاد میشوند چون شباهت به یونفورم سپورتی بایسکل سواران  دارند، می‌باشد
ترند سوم پطلون های کمرچین یا بهتر بگویم پطلون ها کلان با پلیت های کم ‌‌ یا زیاد در قسمت کمر و پاچه های کلان که در آخیر دوباره تنگ میشوند می‌باشد که نظر به ستایل دلخواه تان  با بالاتنه های چسپ، بلوز و یا جاکت ها و بالا تنه های یخن بلند ‌ثبوت های مختلف از چپلی تا بوت بلند یا بوت های نیم ساق پوشیده میشوند 
و بلاخره  پطلون های پاچه کلان ، کولیت یا شلوار های نیمه و پطلون های کوبای چسپ «سکینی» که از چندین سال است بدینسومود هستند امسال هم در جمع پطلون ها باقی میمانند


(Visited 1,106 times, 1 visits today)