دخترانه, صحت و تندرستی

اندازه یا سایز مناسب واسکت

‎واسکت (سینه بند ) تان تنگ و ترش است. بالا سینه ‌ها ‌و اطراف آن فشار وارد میکند .چاپ اش به رو و دور سینه ها میماند.بند های دور واسکت سینه را میبرد. هر دقیقه این گوشه و آن گوشه اش باید کش و مرتب شود .گردن و شانه ها اکثر درد می‌کند خلاصه در مجموع با واسکت احساس ناراحتی به انسان دست میدهد. احتمالا شما هم با این همه مشکلات آشنا هستید. زیرا هر دختر خانم در زنده گی خود واسکت یا واسکت های با سایز و اندازه اشتباه خریده
‎ لازم نیست واسکت ما از اندازه زیاد ناراحت کننده و دردناک باشد تا بدانیم که سایز غلط واسکت را انتخاب نموده ایم گاهی اوقات علامت های کوچکی هستند که با احساس نمودن آنها باید سایز واسکت مان را دوباره اندازه گیری نمایم تا سایز درست واسکت خود را بدانیم . چون واسکت مناسب و برابر به سایز بدن نه تنها برای سینه ها بلکه برای سلامتی شانه ها، گردن و تخته پشت نیز خیلی مهم است. دراینجا اول این علامات و در ختم متن هم به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید اندازه ‌یا سایز دقیق واسکت تان را خودتان در خانه محاسبه کنید

پنج علامت که نشان میدهند سایز واسکت تان اشتباه و غلط بوده و واسکتی را که انتخاب نموده اید مطابق به اندازه یا سایز بدن تان نیست و هر چی عاجل تر باید سایز واسکت تان را تغییر بدهید

اول : بند های واسکت همیشه از روی شانه ها پایان میلغزند:دراینصورت اول کوشش نماید تا اندازه بند های واسکت را برابر نماید و اگر با وجود آن هنوز هم پایان میلخشیدن پس اندازه سایز واسکت تان درست نیست

دوم : چهاردور واسکت به سینه پچق شده و گوشت سینه از هر طرف کاسه یا قالب واسکت سر میکند. سینه ها درست در قالب جابجا نشده اند و از بالا کاسه واسکت و دو طرف زیر قول بیرون شده

سوم : بند پشت واسکت تان همیشه بالا می‌پرد اگر با وجود دراز نمودن بند های واسکت بند پشت سر هنوز هم بالا میپرد پس اندازه واسکت تان درست نیست

چهارم : بند های واسکت از اندازه زیاد تنگ بوده و گوشت شانه تان را میبرد و در گوشت شانه ها گور می‌رود

وبلاخره پنجم: سینه ها درست در قالب جمع و استاده نیستند بلکه سست و به طرف پایان افتاده اند

در متن پاین بخوانید : چی گونه اندازه یا سایز دقیق واسکت خود را تعیین کنیم ؟

(Visited 1,858 times, 1 visits today)