مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز نزده هم

روز نزده هم
یک نوزاد حتى قبل از تولد خود  در بطن مادرصدا ها و آواز هاى مختلف را حس نموده و ملاحظه و درك ميكند . ضربان قلب مادر صداى جريان خون مادر و صدا هاى مختلف كه از محيط بيرونى به رحم مادر ميرسند .
مدتى كوتاه پس از تولد نوزاد ميتواند صدا مادر خود را ازدیگر صدا ها فرق کند و بشناسد. حتى پارچه هاى خاص موسيقى را كه در هفته هاى آخير حامله دارى به گوش اش رسيده تشخيص بدهد و بشناسد
نزديكى هاى ختم ماه اول حس شنوايى نوزاد به صورت كامل تكميل شده و با شنيدن آوازی میتواند به یکباره گی حركات خود را توقف داده  به آن آواز گوش بدهد و در
وسط ماه دوم نوزاد  دیگرخود را به طرف  آن آواز دور ميدهد. برای بررسی نمودن کامل بودن حس شنوایی نوزاد تان يك ورق كاغذ را آرام با دست مچاله كنيد يا شور بدهيد و يا با آوازهاى آرام و آهسته  ديگرمثلا شوردادن خیلی آهسته کلی ها و یا اسباب بازی صدا دار نوزاد  چك كنيد كه آيا طفل تان شنيده ميتواند یا خیرو اگر بعد از اجرا این کار های  كدام شكى برایتان بدست میدهد که طفل تان شنيده نميتواند  مثلا نوزاد خود را به طرف آواز ها دور نمیدهد ، لطفی به داكتر مراجعه كنيد
(Visited 481 times, 1 visits today)