از هرچیزو ازهرجا

valentine`s day /روز والنتاین از کجا سرچشمه گرفته ؟

 

روز والنتاین  به تاریخ  ۱۴ فبروری در بسیاری از کشور های جهان به ویژه امریکا، کشورهای اروپایی و بعضی کشور های آسیایی به عنوان روز عاشقان یا دلداده گان تجلیل میشود. اساس این روز به روز یاد بود از یک کشیش رومی یا اسقف (کشیش ارشد ) ترنی ( یک شهر در ایتالیا ) به نام والنتینوس که در روز ۱۴ فبروری اعدام شده بود برمیگردد. این روز  یاد بود از والنتاین توسط پاپ گیلاسیوس اول در سال ۴۶۹ میلادی برای همه کلیسا های کاتولیکی تعین شد ولی در سال ۱۹۶۹ میلادی دو باره از تقویم عمومی کاتولیکی رومی حذف شد. بعد از این اصلاحات دیگر روز والنتاین یا ولنتین مقدس در تقویم کاتولیکی عیسوی وجود ندارد.

مورخان به این باورند که هدیه دادن
در ۱۴ فبروری  با والنتین مقدس که حدود ۱۷۰۰سال پیش در روم در تاریخ ۱۴ فبروری به عنوان یک شهید در گذشت ممکن هیچ ربطی با هم نداشته باشد
این که میگویند کشیش والنتین عقد نکاح سربازان عاشق با معشوقه های شان پنهانی از امپراطور کلودیوس دوم که امر داده بود تا سربازان اجازه ازدواج را ندارند، بسته و به آن ها از باغ خود گل تحفه میداده شاید یک حرف ساخته شده  توسط گل فروشان باشد. اما در اصل این هدیه نمودن  گل در ۱۴ فبروری به یک رسم و رواج کهن در روم باستان قبل از عیسویت برمیگردد و مانند اغلب یک رسم و رواج  قبل ازعیسویت با عبا دین عیسویت پوشانیده شده ، 
چون دقیقا در۱۴ فبروری در روم باستان  جشن الهه  جونو  حامی ازدواج و خانواده بود که در این روز نه تنها محراب این الهه با گل تزیین شده بلکه به زنان خانواده هم گل هدیه میشد و بدینگونه یاد بود از روز والنتین در روزی سر خورد که هدیه دادن گل رواج بود و این گل هدیه نمودن در روز ۱۴ فبروری بعد ها با نام اوگره خورد اگرچه والنتین مقدس هیچ ربطی هم با این گل هدیه نمودن ها ندارد و او در ۱۴ فبروری ۲۹۶ عیسوی به خاطر باور به دین اش اعدام شد .
میگویند والنتین برعلاوه آنکه عقد سربازان را بدون اجازه امپراطور کلودیوس دوم  که ازدواج سرباران را منع نموده بود میبست در مقابل سوال شورا مشورتی امپراطور که در باره خدایان روم چی فکر میکند جواب داده بود که آنها خدا نه همه شیاطین هستند که این جواب خشم شورا را برافروخت و اعضا شورا خواستار مرگ او به اتهام کفر گویی شدند و ولنتین را در روز ۱۴ فبروری شکنجه نموده و سر بریدند.
عده دیگری از مورخان به این عقیده اند که جشن گرفتن و یاد بود از ولتنین مقدس در ۱۴ فبروری ممکن است با جشنواره لوپرکالیه روم باستان که از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ فبروری جشن گرفته میشد ارتباط داشته باشد.
لوپرکالیه جشن خدا رمه  یا خدا گرگ محافظ کشاورزان و دامداران یک جشن تمیز کردن و باروری بود که بین ۱۳ تا ۱۵ فبروری تجلیل میشد. محبوبیت این روز را در کشور های آنگلوساکسن از شعر ” پارلمان پرنده گان” شاعر انگلیسی جفری چاسر که برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ میلادی احتمالا به مناسبت جشن روز ولنتاین  در دربار شاه ریچارد دوم به اجرا رسید میتوان دانست در این شعر چاسراز پرندگان  یاد نموده که در همین روز جشن ۱۴ فبروری  به دور الهه طبیعت جمع شده اند تا به خود یک شریک زنده گی پیدا کنند.
از قرن ۱۵ میلادی  به اینسو تشکیل دادن جفت های والنتینی  در انگلستان  رواج شد که این جفت ها به همدیگر هدیه های کوچک و یا اشعار عاشقانه تحفه میدادند و بعدا
در عصر ویکتوریا هدیه نمودن پستکارت به همدیگر میان دلداده گان رواج شد مهاجران انگلیسی در آغاز قرن ۱۶ میلادی  جشن والنتاین را با خود به ایالات متحده امریکا بردند و این جشن توسط سربازان امریکایی در هنگام جنگ دوم جهانی دوباره به اروپا آمد.
به هر صورت شهرت روز والنتاین  از نتیجه زحمات و تبلیغات فراوان صنعت  شیرنی سازی و گل فروشان به حساب رفته  و امروز روز والنتاین دیگر کدام جنبه مذهبی نداشته و در سراسر دنیا توسط دلداده گان با هدیه نمودن گل، کارت و شیرنی تجلیل میشود…
(Visited 1,561 times, 1 visits today)