زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال دامن و پیراهن

در کنار دامن های  چین دار و پلیت دار از سال گذشته دامن  های کوتاه با برش به شکل سه کنجه یا مثلث و دامن های راست وچسپ نیز امسال مود شده که این دامن ها ی دراز و‌چسپ به نام دامن های پنسلی یاد می‌شوند. در قسمت پیراهن ها ، پیراهن های نازک از تکه جالی (هرنوعتکه جالی ساده یا گلشن) با نقش های مختلف ، پیراهن های نازک گلدار و پیراهن های نازک اطلسی با دو تسمه که به نام پیراهن خواب نیز یاد می‌شوند و با یک تیشرت و یا هم بدون تیشرت پوشیده می‌شوند در این فصل در شمار ترند های سال می‌روند

دامن های پنسلی از چرم تا پشمی و زری و چهارخانه     

دامن های کوتاه سه کنجه که به نام دامن های

»A « نیز یاد می‌شوند 

پیراهن های جالی و گلدار

 پیراهن های که به نام سلیپ دررس یا پیراهن خواب نامیده می‌شوند

Trends 2018/ترند های سال پطلون

(Visited 1,011 times, 1 visits today)