از هرچیزو ازهرجا

Golden globes /چرا ستاره ها همه سياه پوشيده بودند

در مراسم  جوايز كره طلايى كه براى هفتادو پنجمين بارمانند هرسال در لاس انجلس امريكا شام يكشنبه برگذار شد جايزه  ها مانند هميش طلايى رنگ و فرش پذيرايى  نيز مانند هر سال به رنگ سرخ بود اما تنها رنگى كه بيشتر در اين شام  چشم ها را خيره مينمود رنگ سياه بود . امسال سوال بروى فرش سرخ  اين نبود كه لباس كى (كدام ديزاينر ) را پوشيدى بلكه اين بود كه چرا پوشيدى؟

چون امسال تمام هنرمندان زن اشتراك كننده در اين مراسم لباس سياه پوشيده بودند .سياه براى نشان دادن همبستگی با قربانیان آزار جنسی و سهو استفاده جنسى  زنان هنرپيشه  هالييود . بعد از بلند شدن جنجال  بزرگ آزار جنسى و سهو استفاده جنسى ازهنرپيشه هاى تازه و سابقه دار زن توسط يكى از پروديسور هاى مشهور هالييود ، بيشتر از صد هنرپيشه زن صدا خود را تحت اشتگ #من هم بلند نمودند . اين جنبش كه فعلا نام ” وقت به پايان رسيده” دارد تا حال بيش از چندين ميليون عضو دارد و روز به روز صدا زنان در هالييود براى  حقوق و احترام بيشتر به زنان در عرصه سينما  بيشتر بلند ميشود

(Visited 635 times, 1 visits today)