از هرچیزو ازهرجا

کودک سوم دوشس کاترین و شهزاده ویلیام بدنیا آمد

شهزاده و ولیعد انگلستان شهزاده ویلیام و خانم اش دوشس کاترین امروز صاحب فرزند سوم شدند

دوشس کاترین امروز دوشنبه تاریخ ۲۳  اپریل ساعت ۱۱ و یک دقیقه به وقت لندن طفل سوم اش را (یک پسر) بدنیا آورد .این  کودک بعداز شهزاده جورج ۴ ساله  و شاهدخت شارلت ۳ ساله فرزند سوم این جفت جوان است .و در فهرست سلطنتی  بعد از پدر کلان، پدر ،برادر و‌خواهرش مقام پنجم را دارد . شهزاده ویلیام هنگام ولادت کودک حاضر بود و  خواهر و برادر شهزاده کوچک هم به دیدار برادر تازه بدنیا آمده خود چند ساعت بعد از تولد او به شفاخانه رفتند . حالت صحی دوشس کاترین خوب بوده و ساعتی پیش شفاخانه را با شوهرش و نوزاد تازه بدنیا آمده ، در حالی که توسط توده بزرگی از مردم  که حتی دوهفته قبل در مقابل شفاخانه جا گرفته بودند تا دیدن این لحظه مهم را از دست ندهند بدرقه میشدند ، ترک گفتند .

(Visited 654 times, 1 visits today)