امورمنزل

کلچه جواری افغانی

مواد لازم برای کلچه جواری

آرد جواری چهار گیلاس

بوره یک و نیم گیلاس

روغن مایع یک گیلاس

تخم دو عدد

شیر نیم گیلاس

هیل یک قاشق نانخوری

پولی یک پاکت یک قاشق نانخوری

طرز تهیه کلچه جواری

کلچه جواری افغانی

آرد جواری را با پولی و هیل در یک ظرف مخلوط می‌کنیم . .در یک ظرف علیحده و مناسب دو هدد تخم را لت زده بعد بوره ، روغن و شیر را به نوبت اضافه نموده و لت میزنیم .درآخیر مخلوط آرد جواری ،هیل و پولی را به آن اضافه نموده با یک مکسر دستی همه را با هم لت میزنیم تا به شکل یک خمیر نرم در آید.! توجه خمیر کمی نرم و چسبناک می‌باشد! خمیر آماده شده را با پلاستیک پوشانده و برای ۱۰ دقیقه کنار میگذاریم . بعد از گذشت ده دقیقه روی پطنوس داش را چرب( و یا با کاغذ مخصوص پطنوس داش میپوشانیم ) و توسط یک قاشق نانخوری از خمیر به اندازه یک تخم مرغ میگیریم با دستان ترآن را ذغاله نموده مبرو پطنوس داش میگذاریم و با دست آن را هموار می‌کنیم و روی آنها را به طرز میل نقش و نگار داده و بعد برای مدت دوازده تا پانزده تا دقیقه به درجه ۲۰۰ گراد در داش میگذاریم تا پخته شود .

نوت: در صورت نرم بودن زیاد خمیر نیم گیلاس آرد جواری دیگر هم میتوانیم در خمیر اضافه کنیم

اندازه و‌طرز هموار نمودن خمیر کلچه
(Visited 953 times, 1 visits today)