زیبایی و مود

کرتی کوبای: ترند روز طرز استایل و ترکیب آن

کرتی کوبای یا «دنیم و جینس» همیشه با دیزاین ها و شکل های مختلف جز از لباس روزمره ما بوده که گاه در صحنه مود بیشتر و گاهی هم کمتر اما همیشه حاضر میباشد که بدینترتیب کرتی کوبای تقریبا در جمع لباس های« بیزیک» * به شمار می‌رود.

لباس های «بیزیک» به لباس های میگویند که بودن آنها در هر الماری لباس حتمی است و در هر الماری لباس به چشم میخورند مثلا تی شرت سفید، پطلون کوبای چپن سیاه و.. »* . از اینرو داشتن یک کرتی کوبای در الماری لباس هر دختر و پسر جوان حتمی است.

کرتی کوبای امسال نیز از جمله ترند ها یا مود روز می‌رود که با دیزایین و‌ برش های متفاوت تر از چند سال قبل در صحنه مود به چشم میخورند مثلا کرتی های کوبای به رنگ سیاه یا سفید، کرتی های کوبای نیمه و یا هم برعکس خیلی دراز

ترکیب دادن کرتی کوبای خیلی ساده و پر گزینه است چون یک کرتی کوبای را به ساده گی میتوان با هر نوع لباس پوشید و‌نظر به لباس انتخاب شده ستایل های مختلف از «ستریت ستایل» ستایل « کژول » «سپورتی »، «روک »،تا ستایل «دخترانه » و بلاخره ستایل ظریف «شیک -ایلیگانت » را به آن داد. مثلا یک کرتی کوبای درترکیب با یک پطلون کوبای سیاه ، تی شرت سفید و کرمچ های سفید ستایل «کژول » یا ستایل «سپورتی» را به خود می‌گیرد اما اگر همین لباس بجا کرمچ سفید با یک چپلی یا بوت کوری بلند پوشیده ‌ و با یک کلچ (دستکول بدون بند) و گوشواره های طلایی تزیین داد شود، میشود ستایل شیک «ایلیگانت » . با بوت یا موزه های نیم ساق «بایکر » و یک دستکول یا بکس پشتی به ستایل« روک » تغیر شکل میدهد و با یک پیراهن سیاه چسپ ظریف یاشلوار و بوت و چپلی کوری بلند میشود ستایل « ایلیگانت » شیک . یعنی یک کرتی کوبایی میتواند با هر نوع استایل هماهنگی نماید و خیلی ساده ترکیب داده شود . اما در ترکیب دادن هر لباس چه مشکل یا آسان نکات مهمی وجود دارند که اگر در نظر گرفته نشوند لباس ما به زودی ‌از یک لباس مطابق به مود روز به مود رفته ترین و‌بدذوق ترین لباس تبدیل میشود

نکته اول : کرتی های کوبای با رنگ های آبی تیره بیشتر با لباس های تیره یعنی بالا تنه سیاه ‌و کرتی های کوبای با رنگ های روشن با رنگ های روشن بهاری و تابستانی مانند سفید یا فولادی بهتر ترکیب داده میشود

نکته دوم : اگر پطلون و کرتی ما هردو کوبای است بهتر است هردو از یک رنگ کوبای باشند و دو رنگ مختلف نداشته باشند

نکته سوم در انتخاب لوازم تریینی با کوبای مانند هر لباس دیگر باید خیلی دقیق بود. « هر قدر کمترهمانقدر بهتر.» پوشیدن زنجیر گردن گوشواره دستبند انگشتر ‌و ساعت همه با هم یکجا لباس را خیلی زود پر، ذیق ‌بدذوق میسازد. درپوشیدن لوازم تزینی یا زیورات باید موازنه و تناسب هردو قسمت بدن یا تنه در نظر گرفته شود یعنی قسمت بالایی تنه با قسمت پایان تنه هر دو باید چیزی از لوازم تریینی داشته باشد مثلا اگر زنجیر گردن پوشیده شود باید از پوشیدن گوشواره خود داریی شده ‌ صرف بایک دستبند یا ساعت دستی و‌چند انگشتر پوسیده شود و برعکس در صورت انتخاب گوشواره از پوشیدن زنجیر های گردن خودداری شود بهترین انتخاب خواهد بود عینک های آفتابی نیز یکی از لوازم تزیینیست که همیشه یک انتخاب خوب خواهد بود

البته حرف مهم که نباید فراموش شود استثنا ها همیشه وجود دارند!

در آلبوم عکس ها طرز ترکیب و ستایل دادن کرتی کوبای را میبینبد

(Visited 2,425 times, 1 visits today)