از هرچیزو ازهرجا

مرگ مرموز سری دیوی

رسانه های دنیا و هندوستان شب شنبه گذشته از مرگ ناگهانی سری دیوی هنر پیشه مشهور هند دراثرسکته قلبی در جریان یک محفل عروسی درشهر دوبی خبر داده بودند اما روزی نگذشته بود که سر و صدا ها و شایعه ها از این سو و آنسو در رسانه های زرد دنیا بلند شد که سکته قلبی صرف یک نام نیک برای پنهان ساختن علت اصلی مرگ سری دیوی بوده و در حقیقت علت مرگ او چیزی دیگر بوده که از شراب در میان نیز نام برده شده

پولیس دوبی امروز بعد از ختم تحقیقات عدلی بلاخره اعلان نمود که علت مرگ سری دیوی غرق شدن او در تپ آب اطاق اش در هوتل بوده اما از این که چی چیزی سبب شده تا او در تپ آب غرق شود چیزی یاد برده نشده .اما سری دیوی اولین هنرمند دنیا نیست که در تپ آب غرق شده و‌در اکثر این غرق شدن ها در تپ پا شراب و مواد مخدر در میان بوده

(Visited 5,160 times, 1 visits today)