از هرچیزو ازهرجا

فرزانه ناز دلخراش ترین آواز سال

در نظر سنجی «آن لاین » کاربران فیسبوک و انستاگرام ده روز وقت داشتند تا آوازخوانی که به نظر آنها دلخراش ترین آواز  را در میان آوازخوانان (طبقه اناث ) دارند انتخاب کنند

در این نظر سنجی «فرزانه ناز» در مقام اول و  «لطیفه عزیزی» و «غزال عنایت » مقام های دوم و سوم  انتخاب شدند. برنده  این سال ستاره افغان «زهرا الهام » اگر چی نیز بیشترین رای  دلخراش ترین آواز خوان سال را برده بود اما چون او تا حال در جمع آوازخوانان حرفوی که از خود ویدیو و آهنگ نشر شده داشته باشند به شمار نمیرود و در این نظر سنجی هم یاد آوری شده بود که او – (زهرا الهام ) در این نظر سنجی کاندید نیست رای های او باطل شد

(Visited 1,926 times, 1 visits today)