امورمنزل

طرز تهيه گلبرگ براى تزیین كيك

بروی کاغذ های نازک پوستی *  سه کنجه یا مثلث به دو اندازه  مختلف رسم نماید  در مجموع ۱۶/۲۰ بزرگ و کوچک

 شکلات سفید را آب نموده با رنگ دلخواه مواد غذایی تان رنگ نماید و درظرفی بریزید تا گرم باقی بماند

 به کمک یک کارد یا قاشق مناسب شکلات را بروی مثلث ها هموار نماید همیشه از پایان مثلث شروع نموده شکولات را به طرف بالا ببرید و خط ها و لین های مختلف در شکولات بکشید تا شکل گلبرگ را به خود  بگیرد

image

برگ ها را تا وقتی که شکولات خشک نشده عاجل برای چند لحظه در یک کاسه بگذارید تا شکولات اش  خشک شود و شکل گلبرگ را به خود بگیرد .همیشه یک تا دو گلبرگ بیشتراز اندازه لازم آماده بسازید وقتی همه گلبرگ های شکولاتی خشک شدن از کاغذ آن ها را جدا نموده تزیین کیک را مانند عکس پاین شروع نماید .فراموش نکنید که برای جابجا نمودن گلبرگ ها بروی کیک به مقداری کریم کیک ضرورت دارید

image

در آخیرمقدار شکولات آب شده در مرکز گلبرگ ها انداخته  موره های تزیینی * را بروی آن  بچینید . کیک شما آماده است

imageکاغذ های پوستی آشپزی * کاغذ های بسیار نازک است که اکثر برای پختن کیک از آن استفاده میشود . این کاغذ ها در روی قالب یا پطنوس داش گذاشته میشوند و از چسپیدن کیک و کلچه در قالب جلوگیری مینمایند

موره های تزیینی کیک * موره هایست که از بوره ساخته شده وبه شکل آماده  به فروش میرسد

(Visited 1,225 times, 1 visits today)