از هرچیزو ازهرجا

شهزاده انگلستان نامزاد شد

اگر چى از چند هفته به اينسو تمام شبكه هاى اجتماعى و مطبوعات در مورد نامزادى شهزاده انگلستان هرى با دوست دختر اش ميگن ماركل  چيز هاى مينوشتند اما اين خبر تا حال تصديق نشده بود.  امروز دفتر مطبوعاتى شهزاده چارلس وليعد انگلستان و پدر هرى اين حرف را رسمى تصديق نمود كه هردو  تقريبا ٢٥ روز قبل در آغاز ماه نومبر با هم نامزاد شده اند ، محفل رسمى نامزادى در ماه آينده و عروسى در بهار سال آينده در پلان گرفته شده . شهزاده هرى با به انگشت نمودن يك انگشتر الماس يادگارى از مادرش شاهدخت ديانا ، كه ٢٠ سال قبل در يك حادثه ترافيكى از بين رفته و تا امروز به عنوان اسطوره زيبايى و مهربانى ياد شده و به نام شاهدخت قلب ها مشهور است ،به دوست دختر اش از او خواستگارى نموده

اين نامزادى  عاجل و فاصله كم ميان نامزادى و عروسى براى مطبوعات و مديا باز حرف نو براى خبر پردازى داده است كه گويا  ميگن مركل حامله است .  تا حال اكثر شايعات و خبر پردازى مطبوعات دقيق و حقيقت بوده و معلوم شود آيا اينبار هم دقيق اند يا نه ؟ به هر صورت باز در انگلستان شرط گذاشتن  با پول هنگفت شروع شده

(Visited 438 times, 1 visits today)