زندگی خانوادگی

شاه دخت انگلستان بلاخره بدنیا آمد

انتظار برای تولد شدن کودک دوم شهزاده و ولیعهد انگلستان ویلیام و خانم اش دوشس  کیت و هزاران علاقمند خانواده شاهی انگلستان که از روز ها به این طرف در مقابل شفاخانه خیمه زده بودن بلاخره روز شنبه  به پایان رسید. دوشس کیت همسر شهزاده ویلیام روز شنبه صبح در لندن  دختر سالمی بدنیا آورد این شاه دخت که هنوز نام اش  معرفی نشده  در جانشینی به تخت شاهی .انگلستان بعد از شاهزاده جورج برادر بزرگش و طفل اول ولعیهد ویلیام که در ماه اسد ۲۰۱۳ بدنیا آمد در مقام چهارم  قرار دارد. ده ساعت بعد از تولد شاه دخت انگلستان شاهزاده ویلیام و خانم اش دشس کیت با طفل نوزاد درآغوش شفاخانه سنت مری لندن را ترک نمودند.

پیام  های تبریکی ازسراسر دنیا به جفت ولیعهد رسید و در انترنت عکس های پل مشهور لندن  تاور بریج با چراغ های گلابی که درممالک غربی این رنگ سمبول تولد نوزاد دختر میباشد دیده میشود

گفته میشود که بزودی خانواده سلطنتی انگلستان نام نوزاد را معرفی خواهند نمود.  در تمام بریتانیا و بعضی کشورهای دیگر روی نام این شاه دخت نوزاد شرط های بالا مبلغ زیاد پول در دکان ها ی مشخص شرط بازی بسته شده و بسیاری ها هم  آرزو دارند تا بالا نوزاد نام مادر بزرگش شاهدخت دیانا مادر شاهزاده ویلیام را که ۱۸ سال قبل در حادثه هولناک ترافیکی در شهر پاریس از بین رفت و تا حال از محبوبیتی خاص در میان مردم دنیا برخوردار است بگذارند

10360782_643630779113769_875879341428706464_n
شاهزاده ویلیام و دوشس کیت با شاه دخت نوزاد شان
10983214_643630892447091_6648891050335435499_n
شاهزاده ویلیام و دوشس کیت با نوزاد شان هنگام ترک نمودن شفاخانه
549382_643630919113755_5624791345033246590_n
شاه دخت تازه بدنیا آمده انگلستان
Prinz_William_Herzogin_Kate_Baby_George-11232713ef492a68
شاهزاده ویلیام و دوشس کیت با شاهزاده جورج
11174986_643630989113748_3916088726866647748_n
پل مشهور لندن

(Visited 1,353 times, 1 visits today)