زیبایی و مود

ستاره هاى مشهور قبل و بعد از عمليات

زيبايى شگفت انگيز و چشم خيره كننده  ستاره هاى  دنيا با جلد شفاف،  بينى  كوچك و تراشيده،  لبان پر و گوشتى،  كومه هاى بلند وبرجسته ، سينه هاى بزرگ ، موهاى غلو و زياد، دندان هاى مانند  يك رشته سفيد صدفى و و و . همه  ارثى نه  بلكه تحفه داكتر صاحب هاى جراحى پلاستيكي ميباشند كه  سالانه به اندازه ميليون ها دالر به جيب هاى آنها ميريزاند . بازار تجارت جراحى پلاستيكى آنقدر رونق يافته كه اين ترند از هنرمندان مشهور دنيا  به مردم عادى  نيز سرايت نموده

اين همه  الگو هاى زيبايى دروغين و غير واقعى با تمام فشار هاى همراه آن براى  كامل يا پرفكت بودن آهسته آهسته انسان ها را به بيمارى هاى روانى  سترس و افسرده گى روحى سردچار مينمايد دختران و زنان جوان تحت تاثير اين زيبايى دروغى رفته  با مرور زمان حس اعتماد به خود را از دست ميدهند و از همه چيز وجود خود ناراضى ميباشند اما فراموش نكنيم كه ما بايد در قدم اول خود را با همان  چهره و اندام و شكلى كه داريم قبول و احترام نمايم در غير صورت اين نارضايتمندى انسان ها را معتاد به جراحى پلاستيكي نموده آنقدر ساخته گى ميشويم كه ديگر روزى  تمام وجود ما پتره يى شده و نه تنها از چهره بلكه از شخصيت ما هم به ما چيزى نميماند …

  

 

(Visited 3,538 times, 1 visits today)