مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادان روز ۳۱/ باد و دل دردی

در مقابل دل دردی و باد شکم چی کمک میکند ؟

هر نوزاد حتی آنهایی که کولیک* سه ماهه ( در بخش مادر ‌‌کودک ویب سایت ما در مورد کولیک بخوانید ) ندارند گاه گاهی دل دردی شدید میداشته باشند و شکم شان را باد می‌گیرد

در اینجا چند نکته مهم برای جلوگیری و درمان دل دردی و نفج برایتان یاد آور میشوم

هر بار بعد از شیر دادن نوزاد، نوزاد را عمودی و قسمی به آغوش بگیرید که شکم اش تقریبا بروی شانه تان قرار بگیرد(عکس پاین ) حال با کف دست بسیار آهسته و ملایم به پشت نوزاد بزنید به اصلاح عامیانه دپ دپ کنید، یا هم به شکل ‌حلقه ویی پشت اش را مالش بدهید تا وقتی که نوزاد عارق بزند. البته قبلا یک دستمال هم به روی شانه تان بیندازید چون اکثر نوزادن مقداری از شیر نوشیده را دوباره پس میگردانند.البته این عمل را صرف در صورت انجام بدهید که نوزاد هنگام شیر خوردن  خوابش نبرد و بیدار بماندنوزاد

کوشش کنید میان هر شیر دادن حداقل دوساعت فاصله  بگذارید، چون رسیدن شیر تازه بالا شیر نیمه حل شده در معده نوزاد باعث تشکیل باد و نفج میشود

همیشه شکم نوزاد تان را با حرکات آرام و آهسته مالش و مساژ بدهید. این عمل تان باعث میشود تا گاز های تشکیل و جمع شده در شکم نوزاد را بیرون  شوند

در صورت کمک نکردن این همه می‌توانید از قطره های ضد دل دردی خاص برای نوزادان که در دواخانه ها دریافت میشوند و یا از شافی های گیاهی که از زیره تشکیل شده و بسیار مفید اند استفاده نماید

(Visited 596 times, 1 visits today)