زیبایی و مود, صحت و تندرستی

درمان لکه های تیره عینک زانو وآرنج ها

همه کوشش دوست دارند جلد شان پاک، یکرنگ و بدون لکه باشد چی جلد صورت و یا جلد بدن. اکثر لکه های تیره افتاده به رو ، عینک زانو و یا آرنج های دست برای ما ناراحت کننده بوده و میخواهیم به هرگونه که شده آنها را برطرف نمایم .( در مورد لکه های روی قبلا نوشته بودیم و در بخش «صحت و سلامتی» ویب سایت ما می‌توانید مطالعه نماید) .امروز در مورد پوست تیره شده دور عینک زانو و آرنج ها مینویسیم که علت پیدایش و طریقه درمان آنها چیست ؟ اما از همه اولتر  
چرا پوست اطراف عینک زانو و آرنج دست تیره تر می‌شوند
همه این حرف را میفهمیم که همین دوقسمت پا و دست یعنی عینک زانو و آرنج ها بیشتر در حرکت اند، کار میکنند و روز صد ها بار قات می‌شوند سر شان تکیه میشود و فشار میاید در حالی که قسمت های دیگر دست و‌پا ما آنقدر تحت استرس و فشار قرار ندارند
از اینرو پوست اطراف این دو‌قسمت خشک تر و برای محافظت پوست از پاره شدن و ترک برداشتن دبل ترمی‌شوند
 نکته دوم اینست که در آرنج دست و عینک زانو غدود سبابه( = غدود چربی) کمتر وجود دارند و بدینترتیب در پوست این دو قسمت بدن ما رطوبت و چربی نیز کمتر وجود دارد که در نتیجه زودتر خشک می‌شوند و این سبب می‌شود تا سلول های مرده پوست و سلول های دبل تر جلد در آنجا جمع شده و به مرور زمان به لکه های تیره تبدیل شوند و بلاخره همان قسمت جلد تاریک تر به نظربرسد. در کنار این همه رسیدن شعاع آفتاب به همان قسمت های پوست و مراقبت  نکردن کافی و درست از آن قسمت های پوست، پوست  را نیز خشک و بیشتر تاریک می‌نماید
برای از بین بردن این لکه ها چی باید کرد
حرف مهم پیشگیری یا وقایعه است پیش از اینکه جلد تیره شود باید به آن به طرز درست اش رسیده گی نمایم . همیشه عینک های زانو و آرنج های دست را با کریم های مرطوب کننده ، واسلین و یا روغن ناریال چرب کنید هنگام حمام نمودن از پیلینگ های (لایه برداری ) بدن استفاده کنید تا سلول مرده پوست دفع شود. بعد از پیلینگ پوست را چرب نماید.خصوصا از طرف شب 

از طرف شب بعد از حمام و پیلینگ عینک های زانو و آرنج دست را چرب نموده تا صبح بگذارید

ولی اگر جلد تان تیره شده بود چی نماید

آب لیمو خاصیت روشن کننده (بلیچ) را دارد و همچنان مانند پیلینگ کار می‌دهد که سلول های مرده پوست را دفع نموده و بازسازی سلول جدید پوست را تحریک میکند
آب یک لیمو‌ را بکشید و با آن عینک های زانو وآرنج دست را مساژ داده برای ۱۵ دقیقه بگذارید در آخیر با آب شیر گرم آبکش نموده عینک های زانو و آرنج ها را با یک کریم مرطوب کننده چرب نماید

ویا مستقیم با لیمو آرنج ها و عینک زانو تان را مالش بدهید


پیلینگ با بوره : دو یا سه قاشق بوره درشت را با دو قاشق روغن زیتون و یا روغن ناریال ( در صورت نداشتن هر دو روغن از روغن های نباتی عادی نیزمی‌توانید استفاده نماید) را با هم مخلوط نموده این مخلوط را مستقیم به عینک زانو و آرنج ها بمالید و به شکل دایروی مساژ بدهید بعد از پنج دقیقه با آب شیرگرم آبکش نماید

نکته مهم برای یاد آوری

هیچ درمان و داروی سحر آمیز نبوده و بعد از یکبار استفاده نتیجه نمیدهد! هر چیز و هر درمان به وقت ضرورت دارد .از اینرو از حوصله کار بگیرد از جلد تان مراقبت نماید به درمان تان ادامه بدهید و با اولین بار استفاده انتظار سفید شدن لکه های تیره را نداشته باشید

(Visited 975 times, 1 visits today)