زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه حوت/ماهی


متولدین ماه حوت انسان های اسرارآمیز، خیلی حساس، جذاب اجتماعی، همدرد و دلسوز ، زودرنج ، از خود گذر و فداکار ، خیرخواه و کمک رسان ، باحوصله و‌سرحال ، صمیمی، فروتن و خوش اخلاق ،الهام بخش،عرفانی «شهودی » مستقیم درک کننده بصری = انتویتیف ، پراز فانتزی ،رومانتیک ، رنگین کمانی، پراحساسات و روح و روان نازک احساساتی (یعنی زود تحت تاثیر میره مثلا در یک فلم یا حالت دلش میسوزه گریان میکنه ) و بلاخره کمی رویایی خیال بین
نکات منفی :ترسو، تاثیر پذیر یعنی زود تحت تاثیرقرار میگیرد.بی نظم ‌و بی دسپلین، مهار شده = شرمندوک پس رفته، ناپایدار یا لبیل ، غیر اصولی ‌، بیش از حد حساس ،بغرنج ، دشوار ،غیر قابل درک ،غیر قابل باور

شعار زنده گی شان : من خود را با همه دنیا و کاینات متصل و با ارتباط احساس می‌کنم ! من باور دارم
درک نمودن متولدین ماه حوت خیلی مشکل است و هر کسی هم که کوشش نموده آنها را بهتر بشناسد ناکام مانده ، اکثر دور جویی متولدین این ماه جنبه دفاعی دارد چون آنها از اندازه زیاد حساس و آسیب پذیرند از جنگ و جنجال میگریزند و کوشش می‌کنند پا شان هرگز داخل جنگ و جدال نشود شهود و فراست (گواهی دادن دل ) و حس پیش بینی آنها همیشه برایشان کمک میکنند تا آنها در موقع مناسب از خطر دور شوند
آنچه که دل شان گواهی میدهد واقعا اکثر اتفاق میفتد و به حقیقت مبدل میشود اما آنها دوست ندارند در این مورد زیاد حرف بزنند و به اصطلاح بالا این قدرت خود تیم بدهند. فروتنی و حس بلند درک نمودن آنها ‌، قلب بزرگ مهربان شان خصوصا در مقابل ناتوانان و‌آنهایی که به کمک ضرورت دارند، را همه دوست دارند
اما همین هم بزرگترین نکته منفی آنها بوده میتواند چون اکثر از همین خوبی و قلب مهربان شان سو‌ استفاده میشود و اگر این سو استفاده ها از اندازه زیاد شد آنها به اشخاص مشکوک مبدل میشوند که دیگر هرگز حس واقعی خود را به کسی نمایان نمیسازند
متولدین ماه حوت اشخاص خیلی حساس اند که بدون گفتن یک کلمه هم میفهمند که نفر مقابل شان چی فکر میکند و چی احساسی دارد
ترس نگاه کردن به حقیقت حس خیالپردازی آنها را شکوفا میسازد متولدین ماه حوت از همه چیز بیشتر در زنده گی از گرفتن مسولیت پی آمد یا عاقبت ‌اعمال ‌و احساس خود میترسند
متولدین ماه حوت اکثر زنده گی را به قسمی که پیش میاید میگذارند پیش برود به اصطلاح هرچی بادا باد ! و هیچکاری هم نمیکنند تا تغییری در مسیر آن بیاورند چون خود انضباطی و دسپلین کار آنها نیست و‌برعلاوه اکثر آنها زنده گی را با نگاه های واقع بینانه نمیبینند ! ترس نگاه کردن به حقیقت و واقعیت حس خیالپردازی آنها را شکوفا تر میسازد ! متولدین ماه حوت انسان های غالمغالی و به اصطلاح بزن بهادر و پوک نیستند و قسمی که قبلا گفته شد از جنجال و سر و صدا دوری میجویند و زود فرار را برقرار ترجیع می‌دهند آنها بخاطر آرامش و صلح همیشه به نفر مقابل تسلیم می‌شوند حتی اگر حق هم از آنها باشد. بی نظمی و تیت و پرکی کار متولدین ماه حوت است . آنها در بی نظمی ‌و کاوس تیت و‌پرکی خود را راحت تر احساس میکنند. متولدین ماه حوت همان ضرب المثل مشهور را دوست دارند که میگوید “ انسان های منظم و سلیقه در اصل اشخاصی تنبلی هستند که حوصله پالیدن اشیا خود را در هنگام ضرورت ندارد» اما اگر ضرورت پیش آمد با وجود همان بی نظمی که دارند زنده گی خود را موفقانه پیش میبرند چون غریزه شدید دارند

متولدین ماه حوت در عشق و رابطه
مردان متولد ماه حوت بیشتر در دنیا خیالات خود غرق هستند تا در زنده گی حقیقی ازاینرو یک جذابیت مرموز و پر از اسرار و معما دارند که اکثر خانمان این جذابیت را در مردان دوست دارند در کنار این حرف
مردان متولد ماه حوت بزرگ‌ترین درک کننده جنس مخالف هستند. آنها همیشه با مهر و‌محبت با خانمان رفتار میکنند و آماده هستند ساعت ها به حرف ها و درد دل خانمان گوش بدهند، آنها را دلداری بدهند و وقتی به او ضرورت داشتن در کنار شان باشند. با این خصوصیات عجیب نیست که قلب هر خانمی در مقابل متولدین ماه حوت تند تر میزند و آب میشود. متولدین ماه حوت یک نوع کشش و جذابیت خاص و قوی بالا دیگران دارند اما اکثر در نگاه دوم ! و اگر چی علاقمندان بسیاری در دور ‌وپیش خود دارند با آن هم دوست دارند تنها باشند چون میترسند که شخص مورد علاقه شان از اندازه زیاد قوی نباشد و‌ از آنها استفاده جویی نکند. متولدین ماه حوت زود متوجه فریب و چال زدن میشوند آنها برای همسر و شریک زنده گی خود خیلی مرموز و پر از معما اند ‌و حتی بعد از چندین سال زنده گی مشترک شریک زنده گی آنها این احساس را دارند که همسر خود را هنوز هم درست به تمام معنی آن نشناخته اند چون متولدین ماه حوت دوست ندارند زود خود را افشا کنند و همه اسرار خود را با دیگران شریک نمایند اما این عمل متولدین ماه حوت صرف یک عمل دفاعی آنها است چون متولدین ماه حوت خیلی هم آسیب پذیر و حساس اند. آنها همیشه به یک حصاره به دورادور خود ضرورت دارند تا در آنجا خود را امن احساس نمایند. آنها همسران پر احساس، مهربان و ظریف اند که اما بیشتر در دنیا خود زنده گی میکنند و در دنیا واقعی خود را راحت احساس نمیکنند از اینرو متولدین ماه حوت به یک همسر ‌و شریک زنده گی ضرورت دارند که در زنده گی واقعی روزمره آنها را رهنمایی کند. مردان متولد ماه حوت وقتی خود را خوب و راحت احساس میکنند که همسر شان محبت خود را با حرف اظهار و با عمل نشان بدهند صرف آنوقت آنها خود را در یک ساحل امن احساس میکنند و میتوانند مطمین و راحت شوند و به نوبه خود وفاداری و فداکاری خود را به همسر خود نشان بدهند
متولدین ماه حوت در وظیفه و کار
کار های هنری برای متولدین این ماه ساخته شده چون آنها یک قوه خیالپردازی «فانتزی » بسیار قوی دارند . اما موفقیت در کارها برایشان آنقدر مهم نیست و‌پابند به آن نیستند برای آنها بیشتر این حرف مهم است که آنها بتوانند استعداد خود را قسمی که خود شان میخواهند بروز و نشان بدهند. از همین رو شغل های آزاد برای آن ها ساخته شده جایی که خود شان وقت حاضری خود را تعین کرده بتوانند. متولدین ماه حوت همچنان برای وظیفه های که در آن حساس و محتاط بودن خیلی مهم و حرف حتمی است ساخته شده‌اند
متولدین ماه حوت متریالیست نیستند از اینرو پول برایشان آنقدر جایگاه خاص ندارد از اینرو پولدار شدن و پس انداز داشتن متولدین ماه حوت یک خیال بیش نیست
خانمان متولد ماه حوت
خانم های خیلی حساس ، آسیب پذیر و زود رنج اند همراه آنها با بسیار احتیاط باید پیش رفت و به اصطلاح با دستکش های مخمل دست شان زد اگر نی خیلی زود اشک های شان سرازیر میشود. این عمل آنها در وجود مردان غریزه محافظتی را بیدار مینماید و‌مردان همیشه میخواهند از این خانم ها دفاع نمایند و آنها را تحت محتفظت خود بگیرند
اما به جان و جسد نازک خانم های متولد ماه حوت بازی نخورید آنها آنقدر هم ضعیف نیستند که به نظر میرسند آنها بسیار خوب میدانند چیگونه چیزی را که میخواهند بدست بیاورند و کار دل خود را انجام بدهند اما نه با سر و صدا بلند بلکه بطور خیلی نامحسوس .آنها انسان ها را به گونه یی سحر آمیز وادار میسازند تا چیزی که آنها میخواهند انجام بدهند بدون که خود شان متوجه شوند. اما این خصوصیت خانمان متولد ماه حوت به این معنی نیست که آنها خانم های خیلی حیله گر و فریبکار و محاسبه گر هستند نه آنها فقط یک استعداد خدایی در بین کار دارند و خیلی ماهر و هوشیار اند
خانمان متولدین ماه حوت همیشه باید به شهود یا آنچه به اصطلاح عامیانه ( دلم میگوید ) خود باور داشته باشند .چون حس ششم یا گواهی دادن دل شان هرگز اشتباه نمیکند.
آنها یک حس بسیار قوی خدا داد در درک نمودن موقع و احوال دارند و میدانند کدام کار همین لحظه خوب است و از انجام دادن کدام کار در یک‌ حالت خاص باید جلوگیری نمود. اگر آنها مقداز این را هم یاد بگیرند تا بیشتر در واقیعت و حال زنده گی کنن تا در دنیا خیال پردازی های خود دیگر واقعا در زنده گی شکست ناپذیر خواهند بود
خانمان متولدین ماه حوت اگر چیزی یا حالتی خوش شان نامد هرگز به زبان نمیاورند و یا جنگ نمیکنندآنها فقط از ساحه دور میشوند و از پیش چشم گم ! حتی جر و بحث های مهمی را که باید پیش ببرند و انجام بپذیرند خیلی ماهرانه از سر خود تیر میکنند و از آن دور میشوند آنها اما برای انسان های دوستداشتنی خود همیشه یک گوش شنوا دارند
خانمان متولد ماه حوت از رنج بردن اشخاص نزدیک خود رنج میبرندو تمام کوشش های خود را به خرچ میدهند تا نزدیکان خود را که جگر خون اند دوباره خوشنود بسازند و لبخند بر لبان شان نمایان شود. خانم های متولد در ماه حوت کار های هنری را بسیار دوست دارند و اگر آنها یکی از هنر های مورد علاقه خود را پیش ببرد خود را خوشبخت احساس میکنند و همه چیز اطراف خود را از یاد میبرند

متولدین ماه حوت در دوستی و رفاقت
متولدین این ماه انسان های خیالپرداز و پر از فانتزی هستند از اینرو دوستان آنها هر گز همرایشان دق نمیاورند .اما در کنار همه سیل و‌ساعتیری آنها به رابطه های دوستانه نیز علاقه دارند که گاه گاه در گوشه خود بروند و برای خود وقت داشته باشند و آرامش خود را بیابند با دوست خود در جای خاموش و آرام استراحت کنند و یا تنبل در گوشه یی بدون انجام دادن کاری افتاده باشند
متولدین ماه حوت اشخاص بسیار حساس هستند و بدین ترتیب خیلی زود روحیه شان تغییر می‌کند و آنها خیلی زود میرنجند از اینرو باید برای شان به اندازه کافی فضا خالی برای تنفس نمودن داد تا در گوشه تنهایی خود بخزند از اینرو اگر چه آنها دوست های قابل اعتماد و قابل اتکا در زنده گی اند اما شاید همیشه هنگام ضرورت در کنار تان نباشند
متولدین ماه حوت برای خوشبخت بودن به چی ضرورت دارند
قسمی که گفته شد متولدین ماه حوت
بسیار اشخاص حساس و پر از فانتزی اند و به امکاناتی ضرورت دارند تا فانتزی های خود را ابراز و آشکار کرده بتوانند . خصوصا در ساحه عاطفی آنها پول دوست نیستن از این و پول و چیز های مادی آن ها را خوشبخت نمیسازد بلکه حرف های عرفانی و راز های دو‌جهان خیالپردازی و غرق بودن در رویا های خود شان و غوطه زدن در دنیا های پر از اسرار دیگر آنها را همیشه پر هیجان و خوشبخت میسازد نه مادیات
برای متولدین ماه حوت این جهان همانطور هم سرد و بی احساس به نظر می‌رسد از اینرو بودن انسان های که دوستش دارند، علاقه های مشترک دارند و در زنده گی روزمره برای آنها ثبات و پایداری می‌دهند در کنار آنها ،آنها را خوشبخت میسازد
نکته مهم اینست که متولدین ماه حوت باید نگذارند تا بی نظمی و کاوس دور و پیش آنها بالا زنده گی روزمره شان غلبه کند و تا اندازه زنده گی کردن «در واقیعت و حال و امروز » را یاد بگیرند تا زنده گی خود را پیش برده بتوانند.
آیا متولدین ماه حوت راز را نگهداری کرده میتوانند ؟
متولدین ماه حوت دوست ندارند راز های خود را قصه کنند آنها همیشه مرموز و پر از معما اند و هرگز تمام حقیقت را نمیگویند و دوست ندارند وقتی انسان ها از آنها در باره زنده گی و شخصیت شان زیاد سوال ‌‌جواب کنند گاه گاهی هم صرف بخاطر که توجه را از راز های خود جلب کرده باشند راز های دیگران را قصه میکنن اما این کار را هم صرف وقتی انجام میدهند که خود را در خطر بیبینند در غیر صورت آنها بسیار خوب راز نگاه کرده می‌توانند
متولدین ماه حوت بسیار هم خوب از دست میگریزن وقتی کسی بخواهد از آنها گپ بگیرد و یا او را مجبور به گفتن و اعتراف یک حرف بسازند
ماهی ها در راه خود میروند و دوست ندارند دیگران در باره آنها معلومات زیاد داشته باشند آنها دوست دارند تا مردم در مورد شان معما حل کنن
متولدین ماه حوت هیچ کار را خلاف میل خود انجام نمیدهند یا یک کار را که دل شان بخواهد انجام می‌دهند و اگر دل شان نشد کسی مجبور ساخته نمیتواند
متولدین ماه حوت
با متولدین ماه های ثور ، سرطان ، عقرب ، دلو بسیار خوب جور میایند ولی
با متولدین ماه حمل ، جوزا، سنبله، میزان و قوس رابطه نه چندان خوب دارند

در پاین خصوصیات متولدین ماه دلو را بخوانید

(Visited 1,813 times, 1 visits today)