صحت و تندرستی, مادر و کودک

يك حالت و هزاران سوال معلومات براى خانمان حامله /pregnancy

يك حالت و هزاران سوال
حامله دارى و سوالات مربوط به آن

حمل داشتن يعنى در وجود شما دارد يك زنده گى نو تشكيل ميآبد و يك نوزاد بزرگ ميشود تا كه نه ماه و نو روز بعد بلاخره آرام در آغوش شما بخوابد و بدآنگونه شما را خوشبخترين انسان روى دنيا بسازد
واضح است كه دراين نه ماه و نو روز تشويش وپرسش هاى زيادى افكار شما را مشغول ميدارد پرسش هاى كه قبل از دوره حامله دارى حتى به فكر تان هم نميگشتند.

اين پرسش ها همه تقريبا يكرقم آغاز ميشوند

 آيا در دوره حامله دارى اجازه دارم

و يا آيا در دوره حامله دارى ميتوانم …..؟

مثلا آيا اجازه دارم هنگام حامله دارى مو هاى خود را رنگ كنم ؟
يا آيا ميتوانم ناخون هايم را رنگ ناخون بزنم ؟

و يا در دوره حامله دارى چى چيز ها را خورده ميتوانم و از كدام مواد غذايى بايد پرهيز كنم ؟

آيا هنوز هم ميتوانم  وظيفه بروم و كار كنم ؟ و و
در كناراين سوالات ، زنان حامله همچنان ميخواهند به سوالاتى در مورد آنچه دراين دوره احساس با بدن آنها اتفاق ميفتد نيز جواب بشنوند. مثلا چرا بدنم مانند سابق كار نميكند ؟ چرا تمام جانم خارش ميكند ؟ چرا پاهايم پنديده ؟ چرا فكر و هوش و عادت هايم تغير كرده ؟ چرا هميشه احساس خسته گى ميكنم و و و
اكثر خانمانى كه براى بار اول حمل دارند با اين سوالات خود تنها هستند، چون جرئت نميكنند در مورد چيزهاى بسيار شخصى از ديگران سوال كنند.
يك حرف هميشه به ياد تان باشد هيچ سوال اضافى و احمقانه نيست اين تنها جواب است كه ميتواند احمقانه باشد از اينرو تا كه ميتوانيد سوال نمايد تشويش و ترس تان را اصلى پنهان نكنيد و آزادانه در باره آن با داكتر تان و يا با بزرگانى كه تجربه زياد دارند صحبت كنيد و از آنها سوال نمايد
ويب سايت دخترانه  در بخش مادر و كودك و سلسله “يك حالت و هزاران سوال ” كوشش ميكند در باره نكته ها ى مهم دوران حامله دارى  به نوبت معلومات كوتاه بنويسد و همچنان به پرسش ها ى كه اكثر خانمان حامله دار در جستجو پاسخ آنها اند جواب بدهد. باما باشيد شايد جواب سوالات خود را هم در ميان جواب ها دريآبيد.
منابع صحى مادر و كودك آلمان

(Visited 743 times, 1 visits today)