از هرچیزو ازهرجا

جشن سوم عروسی دیپیکا-رنویر

دیپیکا پدکون و رنویر سینگ دو ستاره موفق سینما هند مرتون عروسی خود را دیشب با جشن گرفتن  در یک هوتل در شهر ممبی هند همرای با دوستان بالییود بلاخره ختم نمودند. این جفت جوان و دلداده که در ماه قوس این سال درکشور ایتالیا عقد مذهبی خود را در دو مراسم مطابق به رسوم هردو مذهب «هندو و سیک »بسته اند تا حال چندین محفل خوشی عروسی خود را جشن گرفته اند. یکبار در شهر بنگلور برای فامیل ، بعد برای اقارب و‌دوستان و برای بار سوم برای دوستان و همکاران سینمایی خود در شهر ممبی . در میان این محافل ،محفل شب خینه و پایوازیی  نیز گرفته اند که در هرمحفل دیپیکا با لباس های خاص از دیزاینر مشهور عروسان هندی سبیل ساچی که خاص برای او دیزاین شده بود  درخشیده

مهمان های خاص از بالییود

 

(Visited 2,613 times, 1 visits today)