زندگی خانوادگی

تقویم چینایی:خصوصیات متولدین سال موش


سال موش در مجموع  سال شکوفایی وبهبود ی خصوصی بهبود اقتصادی است. جنگ ، حوادث بزرگ یا فاجعه های بزرگ در این سال  كمتر اتفاق ميافتد
متولدین سال موش انسانهای هستند که همیشه  تصميم های عجولانه ، بدون آن كه قبلا در باره اش درست فكر كنند، ميگيرند. آنها احساسات خود را به ساده گی در ظاهرنشان نميدهند و در حالی که اگر در باطن شان موجب از خشم و حسادت بخروشد در ظاهر خیلی آرام به نظر می‌رسند. این اشخاص همانطور که پول را با علاقمندی كمايى ميکنند  به همانگونه هم با علاقمندی زیاد، اما عاقلانه  ، دوباره مصرف و سرمایه گذاری میکنند .
متولدین این سال خیلی آسان با مردم اطراف خود جور میآیند و توانايى جور آمدن  با همه را دارند. آنها وضعیت طرف مقابل را خیلی زود درک مینمایند و همیشه  خود را با موقیعت ‌‌و حال برابرمیسازند. با این خلاقیت جور آمدن  با ديگران  آنها بسيار ساده ميتوانند افراد دور و پیش  خود  را تحت تاثیر و نفوذ خود درآورند.
اشخاص متولد سال موش تا آخیر عمر در تلاش آموزش اند. آنها انسان های خيلى كنجكاو هستند. به رشته ها و کار های مختلف بلدیت دارند و توانایی انجام دادن بسیاری کار ها و چیز ها را دارند. آنها تشنه شنیدن تحسين و «آفرینی گفتن » از ديگران اند و  همیشه میخواهند تا با اعمال و کارهای که انجام میدهند جلب توجه و تحسین  دیگران قرار بگیرد 
 متولدین سال موش  ظاهرا انسان هاى  مودب عاقل و جذاب اند که خیلی با انرژی بوده و هرگز خسته نميشوند. آنها همچنان بى باك و بى پروا هستند و همیشه حرف خود رامستقیم  با طرف مقابل در میان میگذارند. آنها در زنده گی  انسان هاى  ریالیست * یا واقع بين هستند و اگر کدام رویای هم در زنده گی  خود دارند اكثر بی صبری و نا شكيبايى خود آنها مانع ميشوند تا رويا خود را به حقيقت مبدل بکنند  . یکی از صفات خوب متولدین سال موش این است که  آنها اشخاص وفادار به وظیفه  و به دوستان  خود اند
 متن بعدی :  در همین بخش در باره متولدین سال گاو بخوانید
(Visited 548 times, 1 visits today)