امورمنزل, صحت و تندرستی

بادیان گیاه و ترکاری صحی

بادیان در طول قرن ها به عنوان ادویه و گیاه دارویی شناخته شده است. مواد تشکیل دهنده بادیان یک اثر ضد اسپاسم(قولنج و کش گرفتن )، ضد عفونی کننده و دفع خلط دارد  علاوه بر این میتوان از ریشه یا تجه بادیان در  تهیه سالاد و سوپ  استفاده نمود .بادیان  همچنان در مقابل  بیماری های  گوارشی مانند دل دردی باد شکم و غیره  به خصوص برای نوزادان و کودکان  خیلی موثر است

fennel-plant-1392759509sWL
بته و گل بادیان

.مسول طعم، بو و خواص دارویی بادیان اسانس یا روغن دانه  آن به نام  آنتول است که  این روغن یا جوهر دردانه های  جوانی هم وجود دارد وازاینروهردو جوانی وبادیان عطر و خواص مشابه را دارند.

 بیماری های خفیف جهاز هاضمه چون دل دردی ها  باد گرفتن روده ها گاز معده رامی توان با جوانی بادیان  موثرانه معالجه نمود، چون مواد تشکیل دهنده آنها آنتول حرکت عضلات در معده و روده را افزایش میدهد که این باعث فعالیت معده ها و روده ها میشود و برعلاوه این حرکت معده و روده  ضد اسپاسم یا گرفتگی  (شخ گرفتن ) بوده و کمک می کند تا نفخ، باد  شکم و درد های کرامپی *( شخ و کش گرفتن شکم معده ) .از بین بروند  آنتول همچنین باعث تحریک اشتها بوده  و در هضم نمودن غذا  کمک می کند

 برای مادران که نوزاد را شیر سینه میدهند نوشیدن چای یا جوشانده بادیان دو اثرمفید دارد اول اینکه بادیان تولید شیرمادررا افزایش میدهد و دوم مقداری از بادیان از طریق شی مادر به نوزاد میرسد که درمقابل دل دردی وباد و نفخ نوزاد را حفاظت میکنند و هضم شیررا به او ساده میسازند

fencheltee
چای یا جوشانده دانه بادیان /fennel tea

هنگام سرما خوردگی و سرفه های خشک  اگر روغن بادیان  با غذا گرفته شود یا جوشانده بادیان نوشیده شود  در برونش ها = نایچه ها* (= یک قسمت از دستگاه تنفسی ) کمک میکند تا مخاط (=بلغم ) ضخیم و چسپیده دربرونش ها و شش ها  رقیق شوند وبرعلاوه با درحرکت آوردن مژک *(= موی ریز در جداربرونش ها و شش ها که تنها توسط میکرسکوپ دیده میشوند ) های را ه های تنفسی کمک میکنند تا این مخاط به آسانی با سرفه دفع یا خارج شوند

 درآشپزی : غوزه  یا ریشه بادیان خیلی خوش طعم و خوش مزه وصحی  بوده  که  ازخام آن در سلاد ها و یاپخته  شده در یخنی یا سوپ ها  قورمه ها ی ترکاری و گوشت  ویا سرخ شده با ماهی استفاده میشودو طعم خاص به آنها میبخشد   و از دل درد شدن گرفتن باد شکم وگاز معده جلوگیری میکند

fenchel-080316_thumbnail
غوزه یا ریشه بادیان که در آشپزخانه مدیترانه و چین استفاده میشود  برگ های این غوزه برای خوش طعم نمودن سوپ ها استفاده میشوند

نکته مهم در طرز نگهداری واستفاده دارویی بادیان : دانه های بادیان را همیشه دریک ظرف سربسته در یک جای خشک دور از شعاع آفتاب ونه چندان گرم نگاه نموده وهمیشه  لحظه  قبل ازاستفاده همان مقداری را که برای کپه و یا جوشانده  استفاده میکنید با یک آونگ و یا هم یک قاشق با فشاربسیار کم  کمکی خورد کنید به صرف همانقدر که  اسانس یا روغن آن آزاد شود و بعد از آن استفاده کنید چون در این حالت اثر آن زودتر و بیشترخواهد بود

و در آخیر:  دانه جوانی هم ازتمام خصوصیات دانه  بادیان برخوردار بوده صرف در شکل با هم کمی تفاوت دارند  وبا استفاده نمودن یکجا هردو ، تاثیرات مفید یکدیگررا قویتر مینمایند

anis-en-semilla-20-g-biospirit
دانه های جوانی که به نام بادیان رومی هم یاد میشوند و نسبت به بادیان شکل کلوله دارند
(Visited 4,620 times, 1 visits today)