دخترانه, زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی

آیا خانمان هنگام مریضی ماهوار علاقه بیشتر به همخوابی دارند ؟

آیا این حرف که خانمان در جریان مریضی ماهوار بیشتر به سکس علاقه دارند و سکس میخواهندحقیقت دارد ؟

برای دریافت جواب این سوال کافیست اناتومی بدن و بیالوژی خانم ها را مطالعه نمود

اندازه خواستن و نخواستن یا علاقه ما به سکس و همخوابی وابسته به هورمون های ما است .

از اینرو بعضی خانم ها هنگام مریضی ماهوار  واقعا بیشتر به سکس علاقه دارند . چرا ؟

حال برای جواب به این چرا باید سکل یا چرخه عادت ماهوار خانمان را نیز تحت مطالعه قرار بدهیم تا بهتر درک نموده بتوانیم 

سکل یا چرخه قاعده گی بانوان ۲۸ روز را در بر می‌گیرد. در نیمه اول سکل که ۱۴ روز را (از رول اول مریضی ماهوار ) در بر می‌گیرد ، دیواره  (نام طبی = اندومتر یا غشای مخاطی) رحم ضخیم میشود تا در صورت القاح شدن تخمه و حامله دار شدن خانم ، تخمه القاح شده در این دیواره ضخیم رحم جابجا شده بتواند. بدن خانمان در این مدت هورمون «استروجین » بیشتر پخش میکنند که هورمون «استروجین»  در مجموع علاقه به سکس یا لیبیدو (= شهوت یا هوس جنسی ) رابالا میبرد

اما در نیمه دوم سکل یا ۱۴ روز دیگر سکل وجود خانمان برعکس بیشتر هورمون حامله داری «پروجیسترون» را پخش میکند. (وظیفه هورمون پروجیسترون آماده ساختن رحم برای جاگزین شدن تخمه القاح شده در رحم است = لانه گزینی ) بدین ترتیب در نیمه دوم سکل اندازه هورمون «پروجیسترون»  در بدن خانمان بلند تر است و این هورمون برعکس هورمون «استروجین»، علاقه به سکس را پاین میبرد ‌و «لیبیدو» را کمتر میسازد.

بعد از روز تخمه گذاری اگر تخمه القاح نشود و خانم حمل نگیرد بدن خانمان عاجل پخش نمودن «پروجیسترون » را توقف میدهد. دیواره رحم که در ۱۴ روز اول سکل ضخیم شده میرفت دو باره رقیق شده و با مقداری خون از بدن دفع میشود که این عمل آغاز همان عادت یا مریضی ماهوار است . حال چون اندازه هورمون «پروجیسترون» در بدن کاهش یافته علاقه به سکس و لیبیدو یا هوس جنسی  دوباره بلند می‌رود

اما از همه بیشتر علاقه به سکس و ‌‌همخوابی را خانمان در روز تخمه گذاری خود احساس میکنند، که  این روز دقیق در وسط سکل قاعده گی اتفاق میفتد. چون در روز تخمه گذاری اندازه هورمون «استروجین» از هر وقت دیگر در بدن خانمان بیشتر است.

به عکس پایان توجه شود . خط بنفش یا بانجانی اندازه هورمون «استروجین » و خط زرد اندازه هورمون «پروجیسترون » را در جریان یک سکل نشان میدهد 

اندازه هورمون های «استروجین»  و «پروجیسترون» در چرخه قاعده گی ‌و در روز تخمه گذاری

اما در مورد همخوابی در جریان مریضی ماهوار نکته مهم را باید یاد آور شد که چون در وقت مریضی ماهوار دیواره  های نازک رحم از رحم جدا میشوند پس رحم خانمان در مقابل عفونت احساس تر و بدون محافظت میباشد و می‌تواند خیلی زود عفونت بگیرد از اینرو اگر هنگام همخوابی در جریان مریضی ماهوار از کندوم استفاده شود بهتر خواهد بود. البته هستند خانم های که هنگام مریضی ماهوار به هیچ صورت نمیخواهند سکس داشته باشند چون دل شان از دیدن خون بد میشود و سکس هنگام مریضی ماهوار به نظر شان بی نظافتی معلوم میشود اما این حرف مربوط به علاقه زیاد یا کم شان به سکس هنگام مریضی ماهوار نیست

(Visited 1,922 times, 1 visits today)