دخترانه, زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی

آیا خانمان هنگام مریضی ماهوار علاقه بیشتر به همخوابی دارند ؟

آیا این حرف که خانمان در جریان مریضی ماهوار بیشتر به سکس علاقه دارند و سکس میخواهندحقیقت دارد ؟

برای دریافت جواب این سوال کافیست اناتومی بدن و بیالوژی خانم ها را مطالعه نمود

اندازه خواستن و نخواستن یا علاقه ما به سکس و همخوابی وابسته به هورمون های ما است .

از اینرو بعضی خانم ها هنگام مریضی ماهوار  واقعا بیشتر به سکس علاقه دارند . چرا ؟

حال برای جواب به این چرا باید سکل یا چرخه عادت ماهوار خانمان را نیز تحت مطالعه قرار بدهیم تا بهتر درک نموده بتوانیم 

سکل یا چرخه قاعده گی بانوان ۲۸ روز را در بر می‌گیرد (از روز اول مریضی ماهوار تا مریضی ماهوار ماه بعدی ) در نیمه اول سکل یا ۱۴ روز اول سکل دیواره  رحم (نام طبی = اندومتر یا غشای مخاطی)  ضخیم میشود تا در صورت القاح شدن تخمه و حمل گرفتن زن تخمه القاح شده در این دیواره ضخیم رحم جابجا شده بتواند. بدن خانمان در این مدت هورمون «استروجین » بیشتر پخش میکنند که هورمون «استروجین»  در مجموع علاقه به سکس یا لیبیدو (= شهوت یا هوس جنسی ) رابالا میبرد

اما در نیمه دوم سکل یا ۱۴ روز دوم سکل  وجود خانمان برعکس بیشتر هورمون حامله داری «پروجیسترون» را پخش میکند. (وظیفه هورمون پروجیسترون آماده ساختن رحم برای جاگزین شدن تخمه القاح شده در رحم است = لانه گزینی ) بدین ترتیب در نیمه دوم سکل اندازه هورمون «پروجیسترون»  در بدن خانمان بلند تر است و این هورمون برعکس هورمون «استروجین»، علاقه به سکس را پاین میبرد ‌و «لیبیدو» را کمتر میسازد.

بعد از تخمه گذاری (میان روز های ۱۱ تا ۱۶ سکل اتفاق میفتد ) اگر تخمه القاح نشود و زن حمل نگیرد بدن زنان عاجل پخش نمودن هورمون «پروجیسترون » را توقف میدهد. دیواره رحم که در ۱۴ روز اول سکل ضخیم شده میرفت دو باره رقیق شده و بالاخره با مقداری خون از بدن زن دفع میشود که این  همان عادت یا مریضی ماهوار است . حال چون اندازه هورمون «پروجیسترون» در بدن کاهش یافته علاقه به سکس و لیبیدو یا هوس جنسی  دوباره بلند می‌رود

اما از همه بیشتر علاقه به سکس و ‌‌همخوابی را خانمان در روز تخمه گذاری خود احساس میکنند چون در روز تخمه گذاری اندازه هورمون «استروجین» از هر وقت دیگر در بدن خانمان بیشتر است.

به عکس پایان توجه شود . خط بنفش یا بانجانی اندازه هورمون «استروجین » و خط زرد اندازه هورمون «پروجیسترون » را در جریان یک سکل نشان میدهد 

اندازه هورمون های «استروجین»  و «پروجیسترون» در چرخه قاعده گی ‌و در روز تخمه گذاری

اما در مورد همخوابی در جریان مریضی ماهوار نکته مهم را باید یاد آور شد : چون در جریان مریضی ماهوار دیواره  های نازک رحم از رحم جدا میشوند پس رحم خانمان در مقابل عفونت احساس تر و بدون محافظت میباشد و می‌تواند خیلی زود عفونت بگیرد از اینرو اگر هنگام همخوابی در جریان مریضی ماهوار از کندوم استفاده شود بهتر خواهد بود. البته هستند خانم های که هنگام مریضی ماهوار به هیچ صورت نمیخواهند سکس داشته باشند چون دل شان از دیدن خون بد میشود ویا سکس هنگام مریضی ماهوار برای شان بی نظافتی «چتل خوری » به حساب می‌رود که این حرف دیگر مربوط به علاقه زیاد یا کم آنها به سکس هنگام مریضی ماهوار نیست

(Visited 2,978 times, 1 visits today)