زیبایی و مود, صحت و تندرستی

آيا مراقبت بيش از حد جلد را پير و خراب ميسازد ؟

 بلى
جلدى كه ازآ ن ،از اندازه زياد مراقبت صورت بگيرد نيز بلاخره يك جلد ناسالم و مريض ميشود. اين مريضى جلدى به نام مريضى ستيوردس ها يا   ناميده ميشود Perioral dermatitis

يك جلد صورت براى سالم بودن خود به مراقبت بيش از اندازه نياز نداشته و استفاده بيش از حد مواد هاى شستشو مانند صابون ، جيل ، مايع هاى مختلف رو شويى و مواد پاك كن حتمى و ضرورى نيست . چيزى هاى كه يك جلد براى سالم بودن ضرورت دارد قرار ذيل اند

خواب درست و كافى : هفت تا هشت ساعت خواب در شب
نوشيدن مايعات و به اندازه كافى :  نوشيدن يك و نيم تا دو ليترآب در طول روز توسط داكتران جلدى توصيه ميشود
استفاده كم و درست  از مواد مراقبت كننده و بهداشتى  : مانند مايع هاى رو پاك كن ، جيل يا مايع هاى رو شويى و  كريم هاى روى
حفاظت جلد از شعاع مستقيم آفتاب : مثلا توسط كريم هاى ضد آفتاب و يا اجتناب از قرار گرفتن تحت شعاع مستقيم آفتاب، نرفتن به سالون هاى آفتاب مصنوعى

برعلاوه ترك نمودن سگرت و ديگر دخنيات
صرف نمودن غذا هاى سالم يعنى  كم روغن ، تندى كم شيرينى كم نيز براى سالم ماندن يك جلد حرف هاى رسمى هستند

از ياد نبريد كه اصلى مراقب نكردن از جلد جلد را نيز خيلى زود پير و خراب ميسازد . پس پاك نمودن هر شب رو را از گرد و غبار عرق چربى و مواد آرايش هميشه پاك كنيد اما عاقلانه و با مواد كم

(Visited 47 times, 1 visits today)

Comments

comments