زیبایی و مود, صحت و تندرستی

آيا مراقبت بيش از حدازجلد، جلد را پير و خراب ميسازد ؟

 بلى
جلدى كه از آ ن، از اندازه  معين بيشتر مراقبت صورت بگيرد ، نيز بلاخره به يك جلد ناسالم و مريض مبدل ميشود . اين مريضى جلدى به نام مريضى استيوردس ها ناميده ميشود Perioral dermatitis

در حقيقت يك جلد، براى سالم بودن به مراقبت بيش از حد و اندازه  نياز نداشته و برعكس استفاده بيش از حد از مواد شستشو  مانند صابون ها ، جيل ها و مايع ها رو شويى و مواد پاك كن  جلد را خراب هم ميسازد و استفاده بيش از حد آن ها حتمى و ضرورى نيست

. چيزى هاى كه يك جلد براى سالم بودن ضرورت دارد قرار ذيل اند

خواب درست و كافى : شبانه روز هفت تا  هشت ساعت خواب
نوشيدن مايعات و آن هم به اندازه كافى :  نوشيدن يك و نيم تا دو ليتر آب در طول روز توسط داكتران جلدى براى يك جلد شفاف و پر هميشه توصيه ميشود
استفاده كم اما درست از مواد مراقبت كننده و بهداشتى  : مانند مايع هاى رو پاك كن ، جيل يا مايع هاى رو شويى و  كريم هاى روى

حفاظت جلد از شعاع مستقيم آفتاب : مثلا استفاده نمودن از كريم هاى ضد آفتاب هر روز و يا اجتناب از قرار گرفتن تحت شعاع مستقيم آفتاب،  نرفتن به سالون هاى آفتاب مصنوعى

! ترك نمودن سگرت و ديگر دخنيات

صرف نمودن غذا هاى سالم : يعنى اجتناب نمودن از غذا هاى تند وتيز و از  شيرينى .  صرف نمودن غذا هاى كم روغن،  نيز براى سالم ماندن يك جلد حرف حتمى است

از ياد نبريد كه هيچ مراقبت  نكردن از جلد نيز جلد را خيلى زود پير و خراب ميسازد . پس  رو ى و گردن تان را هر شب قبل از خواب از گرد و غبار، عرق ، چربى  و مواد آرايش  روز پاك  نمايد اما از مواد و مايع هاى رو پاك كن كمتر استفاده نمايد.

(Visited 1,159 times, 1 visits today)