زیبایی و مود

Trends2018 Accessoires/ترند های سال کلاه

کلاه امسال نه تنها از جمله ترند های زمستان و خزان  و روز های سرد بهاری بلکه از تابستان نیز است خصوصی این دو نوع کلاه ،کلاه یک بغله «باسکن»  که به نام کلاه فرانسوی نیز یاد می‌شود و کلاه « بیکر بای » که در سه عکس اول دیده می‌شوند

کلاه های باسکن

(Visited 509 times, 1 visits today)