زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال گوشواره های بزرگ

گوشواره های «ستیت منت» یعنی از اندازه بزرگ و چشمگیر با رنگ های مختلف ‌و حلقه های طلایی و نقره یی بی حد بزرگ امسال از ترند های دوستداشتنی سال بوده و پوشیدن آن با هر لباس حتمی است

 

Trends 2018/ ترند های سال چهارخانه

(Visited 693 times, 1 visits today)