زیبایی و مود

Trends 2017 / ترند هاى سال كرمچ ۱۳۹۶

كرمچ امسال هم مانند چند سال آخير از صحنه مود و فیشن  خارج نشده و حتى بيشتر از سال هاى گذشته هم حاضرميباشد، صرف با يك تفاوت كه كرمچ هاى هموار مانند كرمچ هاى آل ستار شركت كانويرس كه بيشتر از ده سال در پا هاى همه ديده ميشد جاى خود را به كرمچ هاى بزرگتر و سپورتى شركت اديداس وشركت نايك واگذار مينمايد.اگر چه اين تغير شكل كرمچ از دو سه سال قبل شروع شده بود اما بلاخره امسال  به اوج مود رسيد. اين كرمچ ها را ميتوان با هر نوع استايل چى ستايل آزاد روزمره کژول مانند تى شرت و پطلون كوباى، برزو هاى سپورتى با جاكت، ستايل ايليگانت و ظريف مانند پیراهن، دامن و بلوز يا بلاخره استايل رسمى و کاری مثلا دریشی تركيب داد

در پاين چند عكس از تركيب ستايل هاى مختلف لباس  با كرمچ  هاى  سپورتى و مود روز

(Visited 724 times, 1 visits today)