زیبایی و مود

Trends 2017/ ترند هاى سال، گلدوزى

يكى از ترند هاى امسال لباس هاى از تكه كوباى روشن با گلدوزى است كه در تن فيشنسته ها بروى سرك هاى نيويارك ، پاريس ،لندن ، ميلان ، برلين و ديگر شهر هاى بزرگ به مشاهده ميرسد

اين گلدوزى يا پخته دوزى بيشتر به رنگ هاى سرخ و سبز از لباس هاى كوباى شروع شده و آهسته آهسته در لباس هاى ديگر حتى بوت و كرمچ و سنيكر نيز سرايت نموده.براى اولين باز اين ترند در فيش شو هاى جهانى سال گذشته توسط برند  گوچى ديزاينر لباس ايتاليايى به دنيا مود معرفى شد.

ترند نو لباس كوباى با گلدوزى يا پخته دوزى به ستايل شرقى

 

(Visited 529 times, 1 visits today)