زیبایی و مود

Trends 2017/ترند هاى سال بالا پوش ترنچ كوت

ترنچكوت يا بالاپوش هاى پوليسى بعد از بيشتر از ده سال دوباره به دنيا مود برگشت و براى روز هاى سرد و بارانى بهارى و خزانى با هر ستايل چى ستايل آزاد و ظريف و ايليگانت قابل پوشيدن است
ترنچ كوت از كلمه انگليسى جبهه (گودال حفر شده در جنگ ) و بالاپوش گرفته شده و در اصل تقريبا ١٥٠ سال قبل توسط ديزاينر انگليسى بروبيرى براى سربازان اردو ديزاين شد . اين بالاپوش ها كه از تكه كه آب را دفع ميكند دوخته و برش آزاد آن حركت نمودن را آسانتر ميكرد در آغاز توسط سربازان و افسران در جنگ ها استفاده ميشد از اينرو هم نام (ترنچ كوت ) و بعدا توسط هنرپيشه هاى مشهور هاليود به جهان مود نيز وارد شد
اين بالا پوش ها  اكثر رنگ نخودى يا كريمى دو قطار تكمه ، كمربند و يخن هاى بزرگ دارند و اكثر در فلم هاى پوليسى در جان پوليس ها ديده ميشود و به نام بالاپوش هاى پوليسى نيز ياد ميشوند ،

(Visited 679 times, 2 visits today)