زیبایی و مود

Miss world 2019/ملکه زیبایی دنیا ۲۰۱۹

بعد از مس یونیورس یا ملکه زیبایی جهان ، برنده مسابقه مس ورلد( ملکه زیبایی دنیا ) نیزیک دختر سیاه پوست انتخاب شد

تونی-آن سینگ دختر ۲۳ و محصل فاکولته طب ، شب شنبه ۱۴ دسمبر در شهر لندن از میان بیشتر از ۱۰۰ دختر اشتراک کننده از سراسر دنیا در این مسابقه مقام اول و تاج مس ورلد (ملکه زیبایی دنیا ) را از خود نمود. برنده مقام دوم مس فرانسه و از مقام سوم دوشیزه اشتراک کننده از کشور هندوستان انتخاب شدند. بعد از برنده شدن ملکه زیبایی افریقا جنوبی به عنوان مس یونیورس یا ملکه زیبایی جهان اینک ملکه زیبایی دنیا یا مس ورلد نیز یک دختر سیاه پوست از کشور جمایکا شد. ایندر تاریخ هر دو مسابقه است برای اولین بار است که در عین سال دو دختر سیاه پوست به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شده اند..دیده میشود که انتقاد های مردم از هر دو مسابقه جدی گرفته شده و هیت ژوری هر دو مسابقه که اشخاص وارد به دنیا مود و فیشن و زیبایی از سراسر دنیا اند حال به زیبایی های اصلی ، خاص و منحصر به فرد بیشتر توجه میکنند تا زیبایی های تحمیلی مطابق به قالب خواهش جامعه .

(Visited 761 times, 1 visits today)