از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Cannes /فيستيوال فلم هاى كان فرش سرخ

 فستيوال بين المللى فلم  يا سينمايى كان كه هر سال در كان كشور فرانسه برگذار ميشود امسال هفتاد ساله شد

اين فيستيوال كه ديروز تاريخ ١٧ مى آغاز و تا ٢٨ ماه مى دوام ميكند در كنار معرفى و جايزه دادن سينمايى به فلم هاى هنرى از ممالك مختلف يك موقع خوب نيز براى ديزاينر هاى مشهور دنيا مود است تا بار ديگر توسط ستاره هاى سينمايى  ديزاين هاى تازه خود را به دنيا معرفى كنند

زيبا ترين پيراهن شب  را سارا سامپايو از كليكسيون بهار ٢٠١٧  ديزاينر مشهور ظهير مراد  به تن داشت
دختر هنرپيشه مشهور هاليود جانى ديپ،  ليلى -روز ديپ  با پيراهن سفيد از كليكسيون شنل ٢٠١٨

(Visited 610 times, 1 visits today)