زیبایی و مود

amFar gala / فرش سرخ

فرش سرخ« امفر گاله » یکی از دیدنی ترین های جهان مود و فیشن

چون بالا این فرش سرخ در کنار ستاره های مشهور سینما و موسیقی جهان، تاپ مودل های مشهور جهان نیز حضور دارند. مقصد این گاله که هر سال در چندین شهر جهان برپا میشود جمع آوری پول برای مبارزه با مرض کشنده «ایدز » است

در پایان آلبوم عکس ها از تازه ترین گاله ها از شهر های میلان ایتالیا و لاس انجلس امریکا

(Visited 310 times, 1 visits today)