زیبایی و مود

کدام برس برای کدام قسمت روی است-which brush is right brush

  انتخاب درست برس هنگام  آرایش نمودن بسیار مهم است

چون نظر به شکل و ساختمان مختلف که دارند در 521442_116145181886685_190104064_nبهبودی آرایش کمک میکنند

 

(Visited 990 times, 1 visits today)