از هرچیزو ازهرجا

كريستيانو رونالدو : طفل چهارم هم در راه است

 دوست دختر رونالدو جورجينا مادر چهارمين فرزند او ميشود

– – – –

بعد از ماه ها بازى موش و پشك با ژورناليستان و مديا، شايعه بافى  و معما سازى   بلاخره  كرستيانو رونالدو فوتباليست مشهور پرتگالى تصديق نمود كه دوست دختر اش جورجينا با طفل چهارم او بار دار است

عكس رونالدو و دوست دختر اش از دو روز قبل.  با پخش اين عكس رد نمودن  خبر حامله دارى جورجينا ديگر امكان نداشت

اين بازى وقتى آغاز شد كه رونالدو يك عكس خود و جورجينا را چند ماه قبل در انستاگرام پوست نموده بود كه در آن هردو بالا كوچ در كنار هم نشسته بودند و دست هاى شان بالا شكم جورجينا قرار داشت و براى اولين بار شايعه حامله دارى جورجينا بلند شد ، چون اين  رقم گذاشتن دست بروى شكم  در تمام دنيا يك حركت غريزى و معمولى مادران باردار و پدران آينده به حساب ميرود. اما مادر رونالدو  خبر حامله بودن  جورجينا را در مقابل ميديا رد نمود و از طرف خود رونالدو و جورجينا هم در اين مورد چيزى گفته نشد

اين عكس رونالدو و دوست دختر اش جورجينا شايعه حمل بودن جورجينا را بلند نمود

. وقتى ماه گذشته رونالدو عكس فرزندان دو گانه گى خود را در انستا پوست نمود و تصديق كرد كه دوباره پدر شده ، جورجينا در عين زمان  عكسى از خود را در انستا پوست نمود كه با اندام زيبا سپورتى و شكم هموار ديده ميشد و بدين طرق  شايعه و خبر حامله دارى او توسط ميديا دوباره غلط و اشتباه شمرده شد ، اما دقيق چند روز بعد از خبر تولد فرزندان دوگانه يى رونالدو ، بار ديگر يك عكس اين جفت هنگام قدم زدن در مديا نشر شد كه شكم جورجينا را بزرگتر از معمول نشان ميداد و علايم حامله دارى در او ديده ميشد بعد از اين عكس  آوازه حامله دارى جورجينا دوباره بلند شد و بلاخره ديروز رونالدو خاموشى خود را شكست و با پوست نمودن عكس فاميلى  كه در آن جورجينا مايور دو توته (يا بيكينى) آببازى به تن داشت و شكم بزرگ  شده اش به خوبى نمايان بود حامله  بودن جورجينا را غير رسمى و در جواب يك  ژورناليست از اسپانيا كه از او پرسيد از حامله بودن دوست دختر اش خوش است با جواب بلى بسيار زياد رسما هم اين خبر را تصديق نمود ،

با نشر شدن اين عكس پپرازى  در مديا دقيق چند روز بعد از خبر تولدشدن فرزندان دوگانه يى رونالدو شايعه حامله دارى جورجينا دوباره داغ شد
جورجينا با يكى از فرزندان دوگانه گى رونالدو در آغوش اش بزرگى شكم اش خيلى هم برازنده ديده ميشود

اينكه رونالدو و دوست دختر اش چرا تا حال در اين مورد خاموش بودن و حتى مادر رونالدو خبر حامله دارى جورجينا را در مقابل مديا رد نمود تنها يك علت ميتواند داشته باشد و آن هم اينكه در بسيار ى ممالك اروپايى تا ختم ماه سوم حامله دارى ازاعلان نمودن خبر حمل خودارى ميشود آن هم  به اين دليل كه  تا ماه سوم حامله دارى خطر سقط نوزاد و يا مشكلات ديگر صحى كه ميتوانند طفل را از بين ببرند بيشتر است . از اينرو وقتى ماه سوم حمل ختم شد مادران حامله نفس راحت كشيده و خبر خوش را به  اقارب و دوستان خود اعلان مينمايد

اين كودك  فرزند چهارم  رونالدو  اول دوست دختر اش جورجينا بوده كه علاقه مندى و توجه مديا تمام دنيا را به علت شهرت جهانى  پدر اش از همان آغاز به خود جلب نموده

(Visited 4,653 times, 2 visits today)